Skip to main content

Contextual Requirements Elicitation for Mobile Social Software

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projekty na żądanie

W oparciu o rodzące się zastosowania dla oprogramowania mediów społecznościowych, jeden z zespołów na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii opracował narzędzie do projektowania lepszych procedur biznesowych.

Gospodarka cyfrowa

Grupy i koncepcje tworzone są w oszołamiającym tempie, w miarę jak platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter i Facebook, coraz bardziej kształtują sposób, w jaki porozumiewamy się ze sobą. Rozległe wykorzystanie usług typu on-line pociąga za sobą nowe wyzwania związane z badaniami naukowymi i zastosowaniami, jak również nowe sposobności. Ponadto, wzrastające wykorzystanie oprogramowania społecznościowego w urządzeniach przenośnych, począwszy od telefonów komórkowych, a skończywszy na mini laptopach, stwarza również potrzebę opracowania nowych form oprogramowania. Takie opracowania uzależnione są od różnych dyscyplin, a zwłaszcza od inżynierii wymagań (RE). Dyscyplina ta obejmuje wychwytywanie, strukturalizację i dokładne odzwierciedlenie wymagań użytkownika w taki sposób, by można było poprawnie wbudować je do systemu, który ma spełniać określone wymagania. W ramach projektu o nazwie „Wywoływanie kontekstowych wymagań w zakresie oprogramowania społecznościowego do urządzeń przenośnych‟ (Core-mososo) badano czynniki projektowania, krytyczne dla powodzenia aplikacji społecznych w urządzeniach przenośnych. Ten finansowany przez UE projekt prowadzony był przez Ośrodek Interakcji Człowieka z Komputerem na Uniwersytecie City w Londynie. Umożliwił on nowe metody i narzędzia, które wpływają na udane planowanie, opracowanie i wykorzystanie oprogramowania społecznościowego do urządzeń przenośnych. Rezultatem wyjściowym w projekcie jest narzędzie iRequire, które rozpoznaje wymagania dla oprogramowania społecznościowego do urządzeń przenośnych, a wkrótce także dla innych zastosowań. Narzędzie to umożliwia docelowym użytkownikom systemu udokumentowanie swoich potrzeb, pozwalając na dalszy rozwój opracowania oprogramowań. Taka metoda wsparcia narzędziowego pozwala na rozpoznanie obecnych trendów oprogramowania społecznościowego, obejmujących mobilność, świadomość lokalizacji oraz projektowanie skupione wokół usług. Dokładniej biorąc, iRequire wykorzystuje wrażliwość kontekstu zapewnianą przez nowoczesne urządzenia przenośne (tj. wykrywanie lokalizacji). Zachodzi możliwość rozpoznawania bogactwa informacji na stronie sieci oraz wykorzystywanie tego do ulepszania takiej wiedzy oraz odkrywania wymagań. Dla przykładu, informacja taka może być użyta do wzbogacenia wymagań warsztatów opartych o różne scenariusze, powiedzmy, w oparciu o określoną dziedzinę lub kontekst, zapewniając uczestnikom wiedzę bardziej określoną dla danej domeny. Takie narzędzia przydatne będą w przyszłości, ponieważ prawdopodobnie wykorzystywane będą w wielu dyscyplinach. Będą one zazwyczaj pomagały użytkownikom we wprowadzaniu ich potrzeb, a więc w zakresie, który nie jest wyłączny dla dziedziny oprogramowania społecznościowego do urządzeń przenośnych. Zespół projektowy skoncentrował się zwłaszcza na badaniu potencjału tego narzędzia dla użytkowników działalności w zakresie ponownej, wymaganej inżynierii dla procedur biznesowych. Podczas, gdy przykład mediów społecznościowych pozwolił zespołowi na efektywne zastosowanie narzędzia, to uznano, że projekt Core-mososo może być istotnie użyteczny również dla innych procedur i zastosowań biznesowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania