Skip to main content

Natural Interaction with Projected User Interfaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projekcje interfejsów użytkowników uatrakcyjniają zebrania biznesowe

Naukowcy starają się dowiedzieć w jaki sposób projekcje interfejsów użytkowników mogą pomagać w utrakcyjnieniu zebrań biznesowych i wystaw dzieł sztuki.

Gospodarka cyfrowa

W celu ożywienia uczestnictwa w zebraniach biznesowych oraz wykorzystania w przemyśle i wystawach kreacji artystycznych, naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Edynburgu opracowali interfejsy oparte o rzeczywiste obiekty, takie jak arkusze papieru, oraz modalność współdziałania wzorowaną na rzutowanych wirtualnych postaciach, na przykład zwierzętach wspinających się na ściany.Za pośrednictwem projektu o nazwie „Naturalne współdziałanie z rzutowanymi interfejsami użytkowników” (NIPUI), stworzyli oni kontrolowane jednostki projekcji do rzutowania wirtualnych dokumentów na rzeczywisty papier. Jednakże, po pomyślnym zbudowaniu prototypu takieg interfejsu, szybko stałą się sprawą oczywistą, że rozdzielczość stosowanych projektorów nie była wystarczająca do wyświetlania dokumentów, takich jak wirtualne arkusze formatu A4 w taki sposób, by mogły one być odczytywane. Tak więc, ulepszono projekt poprzez zastosowanie projektora o wysokiej rozdzielczości podczas konstrukcji drugiego prototypu. Zespół z Edynburga zajął się także poprawianiem rzutowanych intefejsów użytkowników, by umożliwić projekcję wirtualnych postaci na powierzchnie pomieszczenia. Członkowie projektu uważają, że wirtualne postacie umożliwiają stworzenie „nowatorskiego, silnego i zabawnego” interfejsu użytkownika, zwłaszcza w połączeniu technologią mowy. Toteż w trakcie prac projektowych opracowali oni system, który pozwala na modelowanie pomieszczenia w celu ustalenia powierzchni reprezentujących fizyczne płaszczyzny, na których żyją postacie. W charakterze postaci wykorzystali oni wersje zwierząt z filmów rysunkowych, umożliwiając im pełzanie po ścianach – zwłaszcza typu jaszczurki gecko, natomiast w celu dalszego podniesienia wiarogodności zasymulowali na powierzchniach charakterystyczne ruchy, zwłaszcza ruchy stóp tych postaci. Aby umożliwić postaciom „mówienie”, zastosowano mowę syntetyzowaną, która oznacza, że usta postaci poruszają się synchronicznie z wymową. Zastosowano także hipersoniczny system kierunkowych głośników, których dźwięk może być porównywlany z skupionym światłem punktowym, by wydawało się, że dźwięk wydobywa się z ust określonej postaci.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania