Skip to main content

TIME for Nano - Tools to Increase Mass Engagement for Nanotechnology

Article Category

Article available in the folowing languages:

„Nanolekcje” dla młodych

Finansowani ze środków UE naukowcy pragną zachęcić ogół społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi, do uczestnictwa w debacie na temat nanotechnologii.

Technologie przemysłowe

Nanotechnologia to pojęcie, które często pojawia się w prasie, jednak ilu członków społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży, faktycznie rozumie znaczenie tego terminu i jest na bieżąco z zagrożeniami i możliwościami niesionymi przez tę technologię? Finansowani przez UE naukowcy mają nadzieję, że uda się zwiększyć wiedzę na temat nanotechnologii u jak największej części Europejczyków. W ramach projektu o nazwie „Czas na nano – narzędzia do zwiększenia masowego zaangażowania w nanotechnologię” ('Time for nano - tools to increase mass engagement for nanotechnology' - Time for nano) rozpoczęto prace zmierzające do szerokiego rozpowszechniania informacji na temat badań naukowych dotyczących nanoskali, a także inżynierii i technologii, za pośrednictwem tzw. nanozestawu oraz corocznych konkursów internetowych. Nanozestaw, stworzony w czasie pierwszych 18 miesięcy trwania projektu, obejmuje działalność związaną z nanonaukami, przedmioty wytworzone przy użyciu nanotechnologii i nanomateriałów, a także grę, której celem jest stymulowanie debaty na temat nanotechnologii. Narzędzie to wykorzystywane jest również do pobudzenia uczestnictwa młodzieży w „nanodniach”, które odbywają się w centrach naukowych w całej UE, oraz do stymulowania debaty pomiędzy naukowcami, zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa. Według naukowców, kolejnym istotnym produktem powstałym dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu był konkurs otwarty dla młodych ludzi w wieku od 14 do 20 lat. Konkurs oparty był na pięciu „nanodylematach”, czyli zagadnieniach, które należy przedyskutować rozmawiając o nanotechnologiach. Konkurs trwał od lutego do sierpnia 2010 roku i odbył się na poziomie krajowym w dziewięciu krajach UE. Uczestnicy konkursu mieli na przykład możliwość umieścić filmy wideo na platformie YouTube, w celu wyrażenia swoich opinii. Zespół badawczy stworzył także platformę internetową, na której dostępne są wszelkie informacje związane z projektem. W pierwszej połowie zeszłego roku stronę tę odwiedziło ponad 7 000 użytkowników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania