Skip to main content

Training Requirements And Careers for Knowledge-based Food Science and Technology in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nauka i technologia żywności w Europie

Branża spożywcza to największy sektor wytwórczy w UE pod względem rotacji pracowników, wartości dodanej i zatrudnienia. Zdrowsze, bardziej odżywcze i bezpieczniejsze produkty spożywcze można uzyskać dzięki prowadzeniu badań i rozwijaniu technologii w branży spożywczej.

Zmiana klimatu i środowisko

Przemysł produkcji żywności w Europie jest światowym liderem w eksporcie żywności i największym pracodawcą, który zatrudnia ok. 4,1 mln osób. Aby zachować konkurencyjność w globalnej gospodarce, europejski przemysł spożywczy musi nieustannie wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Zmotywowani i wysoko wykwalifikowani pracownicy, a wśród nich personel produkcji przemysłowej, instytucje badawcze i akademickie, organizacje rządowe, a także sprzedawcy i dostawcy produktów spożywczych stanowią klucz do innowacji. W tym kontekście powstał finansowany przez UE 3,5-letni projekt "Training requirements and careers for knowledge-based food science and technology in Europe" (TRACK_FAST) . Głównymi założeniami tego projektu są identyfikacja wymagań związanych ze szkoleniem I rozwojem kariery europejskich specjalistów ds. Nauki I technologii żywności oraz wdrożenie strategii rekrutacji nowego pokolenia liderów w tej dziedzinie. Zespół TRACK_FAST osiągnął te cele poprzez identyfikację wymaganych umiejętności dla rynku pracy w branży spożywczej oraz zbadanie przepisów dotyczących zawodów w tej branży w Europie. Ankieta obejmująca cały sektor pozwoliła oszacować, że ponad 85% specjalistów w branży spożywczej pracuje w trzech głównych obszarach funkcyjnych: zarządzania jakością I bezpieczeństwem, produkcji oraz badań I rozwoju. W związku z tym, przyszłe działania w zakresie identyfikacji umiejętności powinny skupiać się na tych działaniach. Zespół TRACK_FAST zainicjował rozwój europejskiej sieci na rzecz ustawicznego kształcenia zawodowego I rozwoju kariery dla specjalistów ds. Żywności. Sieć ta będzie oferowała uczestniczącym profesjonalistom certyfikację kompetencji. Certyfikacja będzie dostępna dla wszystkich specjalistów pracujących w tej branży. W ten sposób znacznie łatwiej będzie wybrać najodpowiedniejszą osobę na dane stanowisko, a jednocześnie zapewnić lepiej przygotowanym specjalistom zasłużone uznanie społeczne I zawodowe. Najważniejsze wyniki projektu TRACK_FAST wyraźnie wskazały na potrzebę dalszej realizacji wspólnych działań w zakresie szkolenia specjalistów z sektora spożywczego. To ostatecznie poprawi wizerunek przemysłu spożywczego I przyczyni się do zwiększenia wydajności rynku pracy.

Słowa kluczowe

Nauka i technologia żywności, rynek pracy w branży spożywczej, przemysł spożywczy, globalny rynek spożywczy, szkolenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania