Skip to main content

Study of Innovative GNSS Multiconstellation Algorithms

Article Category

Article available in the folowing languages:

Praca zespołowa w pozycjonowaniu globalnym

Satelity okrążające Ziemię dostarczają ważnych informacji o kluczowym znaczeniu dla systemów pozycjonowania i kierowania. Nowe, ulepszone algorytmy opracowane przy wsparciu UE zwiększą dokładność i pewność pomiarów, aby sprostać surowym wymogom.

Zmiana klimatu i środowisko

Globalne pozycjonowanie stało się wszechobecne, od zastosowań w branży lotniczej i morskiej po znajdowanie położenia własnego domu na zdjęciach Ziemi. Finansowani przez UE naukowcy rozpoczęli prace w ramach projektu "Study of innovative GNSS multiconstellation algorithms" (SIGMA) celem udoskonalenia pozycjonowania i zwiększenia integralności dla wymagających zastosowań. Jako środowisko testowe posłużyły zintegrowane sygnały z dwóch satelitów, z których jeden wchodził w skład amerykańskiego systemu GPS, a drugi był częścią europejskiego systemu satelitarnego Galileo. Za pomocą platformy symulacyjnej, służącej przetestowaniu algorytmów wielokonstelacyjnych i stworzonej specjalnie dla potrzeb projektu, badacze opracowali i ocenili trzy różne drogi do zwiększenia wydajności. W celu poprawy integralności (pewności lokalizacji) zastosowano autonomiczne monitorowanie integralności odbiornika (RAIM). W celu poprawy dokładności (dokładność lokalizacji) zastosowano precyzyjne pozycjonowanie punktowe (PPP). Ponadto zespół poddał także ocenie innowacyjne techniki ograniczania zakłóceń wielodrożnych i interferencyjnych, pogarszających jakość sygnału w odbiorniku. Docelowe zastosowania obejmowały nawigowanie podejścia samolotu (pewność nad dokładnością), jak również pomiar terenu lub kontrolę maszyny w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie ma dokładność. Technologia SIGMA powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem w wielu dziedzinach, gdzie wymagana jest integralność pozycji lub dokładność obecnie niedostępna przy użyciu konwencjonalnych algorytmów pozycjonowania satelitarnego. Pozycja lidera będzie istotnie wpływała na konkurencyjność UE i jej gospodarki.

Słowa kluczowe

Pozycjonowanie globalne, satelity, system kierowania, algorytmy wielokonstelacyjne, integralność, symulacja, dokładność, precyzyjne pozycjonowanie punktowe, jakość sygnału

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania