Skip to main content

Levant rocky-shore biodiversity: testing ecological impacts of climate change and bioinvasions on a unique ecosystem

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona ekosystemów skalistego brzegu

W ramach finansowanego przez UE projektu zbadano ekologiczny wpływ zmiany klimatu i gatunków inwazyjnych na bioróżnorodność ekosystemów skalistych brzegów w regionie Lewantu.

Zmiana klimatu i środowisko

Wybrzeża Lewantu to najgorętszy, najbardziej zasolony i najuboższy w składniki odżywcze obszar w cały regionie śródziemnomorskim. Region ten jest także miejscem częstego występowania morskich inwazji biologicznych, głównie ze strony obcych gatunków, które uzyskują dostęp do Morza Śródziemnego przez Kanał Sueski. Dodatkowym zagrożeniem jest utrata populacji ślimaka z rodziny Vermetidae, który rośnie w skupiskach, tworząc charakterystyczną rafę w strefie pływów. W projekcie LRSB zbadano zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu, bioinwazji i utraty populacji ślimaka z rodziny Vermetidae (opisywanego jako inżynier ekosystemu). Badacze monitorowali społeczność ekologiczną i schematy bioróżnorodności wzdłuż wybrzeża izraelskiego, aby zaobserwować zmiany następujące w czasie. Zarówno eksperymenty terenowe, jak i laboratoryjne miały za zadanie zwiększyć zdolność predykcyjną modeli, które prognozują zmiany ekologiczne. Odkrycia ujawniły wysoką zmienność w strukturze społeczności wzdłuż wybrzeża, która najwyższe wartości osiąga zimą i wiosną. Największe różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami rafy występują pomiędzy jej obrzeżami a centrum. Wyniki podkreślają także niemal całkowity zanik populacji ślimaka z rodziny Vermetidae, Dendropoma petraeum. Zjawisko to może być katastrofalne w skutkach dla integralności strukturalnej ekosystemu. Badacze zaobserwowali również zanik populacji niegdyś licznie występującego drapieżnego ślimaka Stramonita haemastoma i niektórych gatunków alg. Zbadano też rozmieszczenie Brachidontes pharaonis, inwazyjnego gatunku małża pochodzącego z Morza Czerwonego. Natomiast pomiary temperatur powierzchniowych dowiodły ich podwyższenia o 1,5–2,5 stopni Celsjusza w porównaniu do tych sprzed 20 lat. Dzięki pracy zespołu LRSB, naukowcy lepiej rozumieją strukturę i dynamikę społeczności skalistego brzegu na izraelskim wybrzeżu. Zrozumienie mechanizmów i procesów kryjących się za zmianami we wzorcach bioróżnorodności w czasie i przestrzeni, ułatwią zarządzanie ekosystemem i planowanie. Spowoduje to poważne zmiany w ekosystemach, które dotychczas pozostawały niezbadane i w minimalnym stopniu zarządzane.

Słowa kluczowe

Ekosystem skalistego brzegu, wpływ ekologiczny, zmiana klimatu, gatunki inwazyjne, bioróżnorodność, Lewant, ślimak z rodziny Vermetidae, rafa w strefie pływów, bioinwazja, inżynieria ekosystemu, temperatura powierzchni morskiej, zarządzanie ekosystemowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania