Skip to main content

Distributed CHP generation from Small Size Concentrated Solar Power

Article Category

Article available in the folowing languages:

Naturalny wybór dla potrzeb małych budynków

Słońce to naturalny reaktor jądrowy, który dostarcza praktycznie nieograniczonych ilości energii słonecznej poprzez procesy fuzji. Naukowcy próbują okiełznać tę energię i przekształcać ją w elektryczność, ogrzewanie i chłodzenie dla potrzeb małych budynków, oferując rozwiązania o wysokiej wydajności.

Energia

Produkcja energii elektrycznej generuje duże ilości ciepła, które zwykle idzie na straty. Wykorzystanie tej energii cieplnej do ogrzewania budynków w systemach kogeneracji (CHP) stanowi bardzo efektywny sposób zapewnienia dostępu zarówno do ciepła, jak i energii w miejscu docelowym lub w jego pobliżu. W przypadku lokalnej produkcji energii, straty wydajności w procesie dystrybucji są również eliminowane. Systemy CHP są neutralne pod względem paliwa, co oznacza, że mogą działać na bazie paliw kopalnych lub odnawialnych form energii z różną wydajnością. Jedną z koncepcji zyskujących na popularności jest wykorzystanie skoncentrowanej energii słonecznej (CSP), w której stosuje się lustra do skupiania promieni słonecznych, przekształca energię świetlną w energię cieplną, a następnie zasila się nią turbinę, która generuję energię elektryczną. Stosując koncentratory solarne udało się osiągnąć wiele postępów technicznych w zakresie wielkoskalowych elektrowni parabolicznych,. Naukowcy modyfikują i udoskonalają odpowiednie komponenty oraz integrują nowoczesny silnik cieplny dla zastosowań na małą skalę korzystając z dofinansowania ze środków UE w ramach projektu DIGESPO ("Distributed CHP generation from small size concentrated solar power"). Celem jest system skoncentrowanej energii słonecznej mikro-CHP (m-CHP) zdolny do dostarczania energii elektrycznej, cieplnej i chłodzenia do małych budynków, takich jak domy mieszkalne, budynki wielorodzinne i biurowce przeznaczone do celów handlowych czy urzędowych. Naukowcy poczynili znaczne postępy w zakresie systemu CSP i jego zasilania, a obecnie wielkimi krokami zbliżają się do fazy demonstracyjnej. Wyprodukowano nowoczesną powłokę wysokoabsorpcyjną, której skala została zwiększona, a następnie umieszczono ją w pełnoskalowych odbiornikach solarnych, co zakończyło się wielkim powodzeniem. Nowe elastyczne lustra do skoncentrowanej optyki podniosły wydajność optyczną i cały system został zintegrowany do postaci czterech pełnych modułów. Naukowcy przystąpili właśnie do produkcji nowego silnika cieplnego o wysokiej gęstości energetycznej, a zakład demonstracyjny czeka na jego dostarczenie i zintegrowanie z systemem. Zespół DIGESPO spodziewa się dostarczyć nowatorską technologię słoneczną m-CHP o ogólnej wydajności przekraczającej 65% w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia dla potrzeb małych budynków. Słońce jest jednym z najbardziej odnawialnych źródeł energii, jakie możemy sobie wyobrazić. Dlatego wykorzystanie go w roli uniwersalnego rozwiązania do małych budynków stanowi alternatywę wartą rozważenia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania