Skip to main content

Design HEALS: Investigating Design Guidelines for Healthy Assisted Living Settings

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projektowanie ośrodków wspomaganego życia

A http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf (Raport Komisji Europejskiej) przewiduje, że w 2060 roku oczekiwana długość życia osób w wieku 65 lat wyniesie 22,4 dla mężczyzn i 25,6 roku dla kobiet. Tym samym planowanie opieki długoterminowej jest niezbędne.

Zdrowie

Raport "The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies" dotyczył zapewniania opieki osobom, które wprawdzie nie mają przewlekłych chorób, lecz ich sprawność jest ograniczona (mają na przykład trudności z ubieraniem się lub kąpaniem). Wspiera też niezbędne zadania dnia codziennego (jak robienie zakupów) w domu i w instytucjach społecznościowych. Przy stale wzrastających kosztach opieki domowej ośrodki wspomaganego życia stają się coraz ważniejszą alternatywą. Obecnie nie ma jednak ustalonych kryteriów oceniania takich ośrodków, aby sprawdzić, czy rzeczywiście przyczyniają się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia podopiecznych. Projekt finansowany ze środków UE "Design heals: Investigating design guidelines for healthy assisted living settings" (DESIGN HEALS) wypełnił tę lukę, dzięki badaniu zależności pomiędzy środowiskiem, tworzonym przez ośrodki wspomaganego życia, a dobrym samopoczuciem osób starszych o zachowanych funkcjach poznawczych. Badanie prowadzono metodą analizy licznych przypadków. Naukowcy analizowali wielkość każdego ośrodka, rozplanowanie przestrzeni, odległości pomiędzy pokojami podopiecznych a wspólnymi pomieszczeniami oraz znajdujące się w sąsiedztwie udogodnienia. Zespół zgromadził dane na temat dobrego samopoczucia prowadząc obserwacje ustrukturyzowane podopiecznych podczas korzystania z przestrzeni wspólnej i interakcji społecznych. Korzystano z oprogramowania do informacji geograficznej, aby rejestrować położenie i zachowanie podopiecznych w pomieszczeniach socjalnych. Prowadzono wywiady z podopiecznymi na temat ich postrzegania ośrodka i jego sąsiedztwa. Opiekunów poproszono o przekazanie innych niż medyczne informacji na temat podopiecznych i oceny behawioralnej każdego z nich. Zebrano 189 ankiet i 432 map behawioralnych z 18 ośrodków różnej wielkości. Wyniki wskazują, że podopieczni chętniej korzystali z pomieszczeń socjalnych i wychodzili poza pomieszczenia w małych i średnich ośrodkach. Odległość pomiędzy sypialnią i pokojem socjalnym odgrywała istotną rolę w podejmowaniu decyzji o korzystaniu z niego lub nie. Podopieczni z współlokatorami byli bardziej zaangażowani, niż ci żyjący w pokojach jednoosobowych. Badanie pozwoliło opracować oparte na wiedzy wytyczne dotyczące modyfikowania i projektowania ośrodków wspomaganego życia. Ponadto stwierdzono, że narzędzia oceny były wiarygodne. Wyniki są bardzo istotne i mogą przyczynić się do tworzenia ośrodków zapewniających podopiecznym dobre samopoczucie.

Słowa kluczowe

Ośrodki wspomaganego życia, oczekiwana długość życia, opieka długoterminowa, usługi, starzenie, instytucje społecznościowe, zdrowie, dobre samopoczucie, wytyczne, wspomagane życie, interakcje społeczne, mapy behawioralne, wytyczne oparte na wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania