Skip to main content

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Preparatory Phase

Article Category

Article available in the folowing languages:

Infrastruktura monitorująca dla Arktyki

Wiele osób traktuje region arktyczny jako system wczesnego ostrzegania przed skutkami zmiany klimatu. Duże konsorcjum finansowane przez UE opracowało strukturę skoordynowanych obserwacji Arktyki na prowincji Svalbard w Norwegii.

Gospodarka cyfrowa

Inicjatywa SIOS ("Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System") to międzynarodowy projekt infrastrukturalny, który jest częścią planu działań w zakresie Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Inicjatywa stworzy regionalny system obserwacyjny do długofalowych pomiarów w prowincji Svalbard i wokół niej, zajmując się problemami nauki o Ziemi w kontekście globalnych zmian. Jego celem jest dostarczenie międzynarodowej społeczności badawczej zajmującej się badaniami polarnymi skoordynowanych usług w zakresie zarządzania dostępem, danymi i wiedzą, logistyki i szkoleń, które przyniosą korzyści całej tej społeczności. Finansowany przez UE projekt SIOS-PP (Svalbard integrated Arctic Earth observing system - Preparatory phase) wspierał partnerów i partnerów stowarzyszonych z 51 instytucji i 18 krajów w kładzeniu fundamentów pod większy projekt. W ramach projektu SIOS-PP stworzono prawną i zarządczą strukturę SIOS, strategię finansową, strukturę usług i strategię integracji/współpracy. Partnerzy projektu zbadali różne opcje prawne w odniesieniu do organizacji projektu SIOS i opracowali model podstawowy, przy zachowaniu praw własności krajowej dla Norwegii i odpowiedzialności operacyjnej. Partnerzy zakończyli również przegląd strategii dostępu do badań z udziałem innych infrastruktur i dokonali oceny potrzeb potencjalnych użytkowników SIOS. Przeprowadzono badania związane z planowaniem logistycznym, przedstawiając informacje na temat siły nurtu i statusu komunikacji danych zarówno na brzegu, jak i na morzu, a także na temat ładowności i wydajności statku. Konsorcjum opracowali również wstępną politykę w sprawie danych SIOS związaną z ich zarządzaniem i użytkowaniem. Ustanowiono kontakty z operatorami satelitów w celu włączenia satelitarnego sektora teledetekcji do strategii obserwacji Ziemi SIOS. Dzięki połączeniu wielu rodzajów obserwacji i dociekaniu, jakie jest ich wzajemne oddziaływanie, naukowcy pozyskają nowe dane na temat roli regionu Svalbard w systemie ziemskim. Koordynacja działań, organizacja warsztatów naukowych i wspólne opracowywanie strategii wykorzystania i rozwoju infrastruktury badawczej przyniosą wiele korzyści zarówno naukowcom, jaki i fundatorom badań. Dlatego też połączenie sił i zasobów w ramach SIOS umożliwi stworzenie w Arktyce najwyższej klasy infrastruktury badawczej.

Słowa kluczowe

Arktyczny, zmiany klimatu, Svalbard, teledetekcja satelitarna, obserwacja Ziemi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019