Skip to main content

Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Droga do zrównoważonego rolnictwa

Naukowcy opracowali przewodnik przedstawiający różne podejścia do osiągnięcia zrównoważonego rolnictwa w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko

Zrównoważenie rolnictwa od dawna już stanowi dla UE jeden z priorytetów. Sektor ten jest przedmiotem wielu nowo powstałych polityk i podlega rosnącej presji konsumentów. Finansowany ze środków UE projekt FARMPATH (Farming transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe) miał na celu pomóc rolnikom w przystosowaniu do zmieniających się wymagań. Ukończono dwadzieścia jeden badań przypadków rolnictwa zrównoważonego w różnych państwach członkowskich UE. Są one dostępne w formie raportów i zestawień w kilku wersjach językowych. Ponadto powstała sieć zwana Krajowymi Grupami Partnerstw Zainteresowany Stron, która decyduje o kształcie przyszłych prac. Na podstawie przeglądów piśmiennictwa i europejskich statystyk, naukowcy odkryli także, że brak młodych rolników jest błędem w interpretacji danych. W rzeczywistości obecność młodych rolników związana jest z wielkością sektora rolnego, a także z jego dochodowością. Badacze ustalili także, że innowacje w dziedzinie rolnictwa często przychodzą spoza branży rolnej i sugerują, że zaangażowanie międzysektorowe poprawiłoby tę sytuację. Na podstawie opinii naukowców, rolników i innych podmiotów zaangażowanych w innowacje w rolnictwie opracowany został podręcznik ukazujący różne ścieżki prowadzące do zrównoważoności. Zespół przygotował także raport programowy i stworzył sieć rolniczą celem spierania regionalnych inicjatyw. Podręcznik FARMPATH pt. "Transition pathways towards sustainability in European agriculture" pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji projektu wśród naukowców, decydentów i rolników.

Słowa kluczowe

Zrównoważone rolnictwo, rolnictwo, rolnicy, Krajowe Grupy Partnerstw Zainteresowanych Stron, innowacje w dziedzinie rolnictwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania