European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Beneficjent grantu ERBN otrzymał prestiżowy Medal Fieldsa

Artur Avila, francusko-brazylijski matematyk, otrzymał Medal Fieldsa za swój „gruntowny wkład” w teorię układów dynamicznych. Dr Avila, który pracuje w Paryżu, jest beneficjentem grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) i kieruje obecnie projektem...

Medalem Fieldsa, postrzeganym powszechnie jako Nagroda Nobla dla matematyków, został nagrodzony dr Avila oraz trzech innych matematyków: Manjul Bhargava, Martin Hairer i Maryam Mirzakhani. Ceremonia otwarcia Międzynarodowego Kongresu Matematyków (ICM) odbyła się w środę, 13 sierpnia, w Seulu. Maryam Mirzakhani zapisała się w annałach jako pierwsza kobieta uhonorowana tym medalem w jego niemal 80-letniej historii. Medal jest kolejną pozycją na długiej liście wyrazów uznania dla dr. Avili, na której znajdują się między innymi takie nagrody jak Early Career Award, Michael Brin Prize i Herbrand Prize. O dr. Avili, który pracuje obecnie jako profesor w Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) w Brazylii oraz starszy pracownik naukowy w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) w Paryżu, mówi się, że „odmienił oblicze swojej dziedziny” poprzez wykorzystywanie nośnej idei renormalizacji jako zasady unifikującej. W ramach dofinansowanego ze środków ERBN projektu QUASIPERIODIC, nad którym prace rozpoczęły się w 2010 r., dr Avila wraz z zespołem koncentruje się na dwóch odrębnych klasach układów dynamicznych, które cechują się składową pseudookresową. Komitet przyznający Medal Fieldsa wskazał jako szczególnie godne pochwały jego podejście oparte na współpracy, określając je mianem „inspiracji dla nowego pokolenia matematyków”. Prócz dr. Avili, wśród czterech wyróżnionych matematyków znalazła się także Maryam Mirzakhani – pierwsza kobieta nagrodzona Medalem Fieldsa. Profesor Mirzakhani została uhonorowana za swój wybitny wkład w dynamikę i geometrię powierzchni Riemanna oraz przestrzeni moduli tych powierzchni. Komitet wyraził uznanie dla jej „imponującej i niezwykle oryginalnej” pracy. Jak dodano: „[Mirzakhani] uosabia rzadkie połączenie znakomitych umiejętności technicznych, odważnych aspiracji, dalekosiężnej wizji i ogromnej ciekawości”. Manjul Bhargava z Kanady został nagrodzony za opracowanie skutecznych, nowych metod w geometrii liczb, które zastosował do liczenia pierścieni małego rzędu i ograniczenia średniego rzędu krzywych eliptycznych. Profesor Bhargava został określony „matematykiem o wyjątkowej kreatywności”, rozsmakowanym w prostych problemach o ponadczasowej urodzie, które rozwiązuje poprzez opracowywanie zgrabnych i skutecznych, nowych metod, oferujących dogłębne zrozumienie. Wreszcie austriacki matematyk Martin Hairer został wyróżniony za swój „wybitny wkład” w teorię stochastycznych równań różniczkowych cząstkowych, a w szczególności za opracowanie teorii regularnych struktur dla tego typu równań. Komitet orzekł, że jego prace dostarczyły narzędzi do podjęcia problemów, które dotychczas wydawały się nieprzeniknione. Członkowie komitetu podkreślili jego „imponującą biegłość techniczną” oraz „przenikliwą intuicję w stosunku do układów fizycznych”. Medal Fieldsa przyznawany jest co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną wybitnym uczonym poniżej 40 roku życia. Jest wyrazem uznania dla wyróżniających się osiągnięć matematycznych w ramach przeprowadzonych prac i dla zapowiedzi przyszłych dokonań. W każdej edycji przyznawanych jest od dwóch do czterech medali.Więcej informacji: http://www.mathunion.org/general/prizes/2014/

Kraje

Korea Południowa