Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Inteligentne narzędzia do precyzyjnego przewidywania zapotrzebowania na wodę w rolnictwie

Rolnictwo to jeden z tych sektorów, które zużywają najwięcej wody w UE. Aby zoptymalizować zużycie i obniżyć koszty, projekt ENORASIS oferuje sieć bezprzewodowych czujników i zaworów wody, która gromadzi informacje o czynnikach mających wpływ na zapotrzebowanie upraw na wodę.

Dzięki połączeniu zaawansowanych prognoz pogody z siecią czujników w terenie, rolnicy mogą dokładnie oceniać zapotrzebowanie na nawadnianie i zapobiegać marnotrawstwu wody. Takie rozwiązanie przynosi korzyści środowisku w postaci oszczędności cennych zasobów wody i zapobiegania erozji gleby oraz sektorowi rolnictwa – w formie oszczędności ekonomicznych. Rolnictwo jest istotnie jednym z tych sektorów, które zużywają najwięcej wody w UE. W południowych regionach Europy nawadnianie pochłania każdego roku około połowę ilości wody pobieranej z potoków, rzek, jezior i źródeł podziemnych. Co więcej, znaczna część tej wody jest marnowana. Z tego właśnie powodu dofinansowany ze środków unijnych projekt ENORASIS – którego zamknięcie zaplanowano na koniec 2014 r. – ma tak kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego i wydajnego rolnictwa. Już na chwilę obecną osiągnięcia są niebagatelne. Cztery przedsięwzięcia pilotażowe w różnych strefach klimatycznych – wyspa śródziemnomorska oraz Europa Północna, Środkowa i Południowa – poświęcone są optymalizacji nawadniania sześciu typów upraw: ziemniaki, kukurydza, jabłka, czereśnie, bawełna i grejpfruty. Wyniki tych przedsięwzięć pilotażowych są jak dotychczas pozytywne i zostaną upowszechnione w okresie letnim. A oto zasada działania systemu ENORASIS. Rolnik montuje na terenie swojego gospodarstwa sieć zaworów wody i bezprzewodowych czujników, które gromadzą informacje o czynnikach wpływających na zapotrzebowanie upraw na wodę. Pośród tych czynników jest wilgotność gleby, temperatura powietrza, nasłonecznienie, prędkość wiatru i opady deszczu. Zawory wody są także monitorowane, aby uwzględniać, jaką ilość wody rolnik już odprowadził na pola. Opracowywany jest następnie zaawansowany model prognozowania pogody, który – w połączeniu z obrazami satelitarnymi pól i pewnymi informacjami uzyskanymi z czujników w terenie – tworzy szczegółową, zindywidualizowaną prognozę pogody na trzy kolejne dni. Model jest tak dokładny, że prognozę można podzielić na obszary o wielkości zaledwie dwóch kilometrów kwadratowych. Wraz z danymi dotyczącymi upraw powstaje wreszcie szczegółowy plan codziennego nawadniania, aby wspomóc rolnika w podejmowaniu decyzji o ewentualnej konieczności dodatkowego nawadniania. W toku prac nad projektem ENORASIS powstała także łatwa w obsłudze platforma online, która umożliwia dostęp do danych i przechowywanie ich. Rolnicy mogą uzyskiwać dostęp do platformy za pomocą rozmaitych urządzeń, takich jak smartfon – kiedy są w polu lub komputer stacjonarny. W ten sposób zyskują lepszą znajomość własnego zapotrzebowania na wodę i większą kontrolę nad ukierunkowaniem zasobów wody tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Projekt stwarza jeszcze inne możliwości. Osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodną będą mogły skuteczniej prognozować i zarządzać zasobami wody oraz zaspokajać zapotrzebowanie na nawadnianie. Spółki wodociągowe mogą także wykorzystywać zebrane dane do podejmowania bardziej przemyślanych decyzji o tym, czy zwiększać inwestycje w infrastrukturę na danym obszarze lub czy wprowadzać inteligentne naliczanie opłat za wodę, aby zachęcać do bardziej zrównoważonego korzystania z niej. Po zakończeniu projektu w grudniu 2014 r., partnerzy ENORASIS zamierzają udostępnić na rynku wszystkie jego wyniki.

Kraje

Grecja