European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Pierwszoplanowa rola obywateli w zapobieganiu powodziom

Europejczycy nie tylko korzystają z dofinansowanych ze środków unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania powodziom, ale mogą także sami stanowić integralną część ich sukcesu. Za doskonały przykład może posłużyć realizowany obecnie projekt WESENSEIT, który ma powierzyć obywatelom monitorowanie własnego środowiska i informowanie o jego stanie.

Rozpoczęty w październiku 2012 r. projekt odwraca porządek, wedle którego potencjalne ostrzeżenia o zagrożeniach powinny spływać od władz do mieszkańców zagrożonych obszarów. Celem przedsięwzięcia jest wspomożenie reagowania Europy w zakresie gospodarki wodnej poprzez bezpośrednie angażowanie tych, którzy znajdują się na linii frontu. Obywatele – tacy jak ochotniczy obserwatorzy poziomu wód w Zjednoczonym Królestwie czy wolontariusze obrony cywilnej we Włoszech – są zachęcani do angażowania się poprzez wykonywanie pomiarów za pomocą specjalnie zaprojektowanych aplikacji mobilnych i przesyłanie kompetentnym władzom informacji oraz zdjęć przez telefon. W ramach projektu WESENSEIT, który ma się zakończyć we wrześniu 2016 r., są obecnie przeprowadzane testy w Holandii, Włoszech i Zjednoczonym Królestwie. Na przykład we Włoszech symulacja powodzi w mieście Vicenza z udziałem około 500 wolontariuszy zakończyła się wraz z marcem 2014 r. Projekt, dofinansowany ze środków 7PR, w pełni czerpie z niewykorzystanych możliwości, jakie oferują telefony komórkowe i media społecznościowe, umożliwiając obywatelom pełne zaangażowanie się w rejestrowanie, ocenianie i przekazywanie cennych informacji o poziomie wód. Powinny one doprowadzić do powstania oszczędności w nadmiernie dociążonych budżetach władz lokalnych i zadziałać jak systemy wczesnego ostrzegania. Przedsięwzięcie powinno także stworzyć możliwości biznesowe dla obiecujących projektantów aplikacji, którzy będą w stanie opracować i przetestować swoje innowacje w ramach solidnej infrastruktury budowanej w toku projektu, a także przyczynić się do pozytywnej zmiany w życiu lokalnej społeczności. Inne, rozpoczęte niedawno projekty dofinansowane ze środków unijnych także skupiły się na innowacjach w zarządzaniu powodziami i zapobieganiu im. W toku projektu IMPRINTS opracowano na przykład platformę wczesnego ostrzegania, która pozwala skrócić reagowanie na gwałtowne powodzie do około dwóch godzin lub mniej – dając potencjalnie mieszkańcom więcej czasu na uchronienie się przed zniszczeniami. Platforma IMPRINTS opiera się na lepszych prognozach opadów deszczu, wykorzystujących modele i sieci radarów meteorologicznych. Dorobek projektu spotkał się z dużym uznaniem służb meteorologicznych i hydrometeorologicznych we Francji, Hiszpanii i Szwajcarii, które teraz korzystają z tych innowacji w celu dopracowania własnych systemów prognozowania w czasie rzeczywistym. Równolegle, w ramach projektu URBANFLOOD, opracowano czujniki do monitorowania wałów powodziowych i wczesnego ostrzegania przed ich uszkodzeniem. Podziemne czujniki wykrywają wszelkie zmiany w poziomie wód, a także inne czynniki, takie jak temperaturę, wilgotność i ruchy ziemi, które ostatecznie mogą doprowadzić do powodzi. Informacje są następnie oceniane za pomocą oprogramowania modelującego, które w razie problemu może wszcząć alarm. Łącznie te trzy projekty podkreślają wagę, jaką UE przykłada do zapobiegania powodziom. Niedawne wydarzenia w Anglii, Europie Środkowej i w innych regionach przypominają nam o kosztach powodzi z perspektywy ludzi i gospodarki. Przewiduje się, że liczba poszkodowanych podwoi się w ciągu najbliższych 70 lat, a wysokość rocznych szkód wzrośnie z 7,7 mld EUR do 15 mld EUR. Więcej informacji: WESENSEIT www.wesenseit.eu Karta informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/106532_pl.html

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły