European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Rozładowywanie zatorów na autostradach danych

Dofinansowany ze środków unijnych projekt MIWAVES ma rozładować zatory danych w zatłoczonych sieciach telefonii mobilnej w Europie poprzez zanalizowanie – i wykorzystanie – nowych technologii radiowych.

Nie ma chyba drugiej takiej technologii konsumenckiej, która poczyniłaby tak niewiarygodne postępy w tak stosunkowo krótkim czasie jak telefonia komórkowa. Dzisiejsze smartfony służą do strumieniowego przesyłu filmów wideo, uzyskiwania dostępu do mediów społecznościowych i wykonywania wielu innych funkcji. Co więcej, w ciągu najbliższej dekady spodziewany jest radykalny wzrost globalnego przesyłu danych mobilnych, który wywierać będzie rosnącą presję na istniejącą infrastrukturę sieciową. Z tego względu w styczniu 2014 r. rozpoczęły się prace nad dofinansowanym ze środków unijnych projektem MIWAVES. Ma umożliwić sieciom komórkowym odblokowanie najważniejszych wąskich gardeł przesyłu danych poprzez otwarcie nowej szerokości pasma – trochę jak przy rozładowywaniu zatoru na autostradzie dzięki otwarciu nowego pasa drogi. W tym celu trzyletnia inicjatywa wspomaga rozwój przyszłej infrastruktury sieciowej, która umożliwi szybszy przepływ informacji i interoperacyjność szerokopasmowej technologii sieci mobilnej, przewodowej i bezprzewodowej. Kluczowe znacznie, zdaniem partnerów projektu, ma skupienie się na rozwoju tak zwanej radiowej technologii fal milimetrowych (mmW), dzięki której kolejna generacja użytkowników telefonów komórkowych skorzysta na wyższej szybkości przesyłu danych. Projekt MIWAVES – częściowo dofinansowany z 7PR Komisji Europejskiej w ramach celu „Sieć przyszłości” – ma zatem zademonstrować, jak optymalnie wykorzystać dostępny zakres mmW oraz jak zapewnić szybki dostęp do danych za pomocą tanich lub zaawansowanych technologii mmW, a przez to przyczynić się do trwałego wzrostu przesyłu danych. W toku projektu przeanalizowany zostanie także potencjał komercyjny tej technologii, po części skupiając europejskich przedsiębiorców i badaczy z dziedziny komunikacji bezprzewodowej. Zespół projektowy zadba również o to, aby europejski sektor ICT utrzymał się w awangardzie innowacyjności, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłe szerokopasmowe sieci mobilne. MIWAVES ma wywrzeć znaczący wpływ na kolejną generację sieci bezprzewodowych. Wdrożenie technologii mmW w gęsto zaludnionych obszarach miejskich poprawi nie tylko dostęp, ale także efektywność energetyczną, dzięki punktom dostępowym małej mocy wykorzystującym zasoby zakresu mmW. MIWAVES może istotnie walnie przyczynić się do zadbania o gotowość Europy na 5G (tak zwaną 5. generację sieci mobilnych). Termin ten wskazuje na kolejny, ważny etap standardów telekomunikacji mobilnej, które wykraczają poza aktualnie obowiązujące 4G i mają być dostępne online po roku 2020. Określenie 5G nie odnosi się jeszcze do żadnej konkretnej specyfikacji, stąd też projekt MIWAVES jest naprawdę nowatorski na tle sektora. Zapewnienie ciągłej, szerokopasmowej i bezprzewodowej komunikacji mobilnej, aby łączyć ludzi z treściami i rzeczami w Internecie przyszłości to nadrzędny cel „Europejskiej agendy cyfrowej”, w którego realizację wpisuje się ten projekt. Opierając się na przewidywaniach, że obecny poziom przesyłu danych mobilnych będzie stale rosnąć, MIWAVES pomoże zagwarantować użytkownikom sieci w Europie nieprzerwane korzystanie z szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji. Więcej informacji: MIWAVES http://www.miwaves.eu/ Karta informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/189113_pl.html

Kraje

Francja