European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Unijni naukowcy opracowują narzędzia do promowania nowatorskiej żywności

Dofinansowani ze środków unijnych naukowcy opracowali komplet narzędzi do doskonalenia komunikacji i poprawy wskaźnika sukcesu w zakresie wprowadzania nowatorskich technologii żywności w Europie.

Naukowcy dofinansowani ze środków unijnych opracowali komplet narzędzi mający wesprzeć przedsiębiorstwa z branży spożywczej w informowaniu interesariuszy i konsumentów o korzyściach płynących z oferowanych przez nie innowacji. Zestaw bazuje na ustaleniach dofinansowanego ze środków UE projektu CONNECT4ACTION, w ramach którego podejmowane są od 2011 r. wysiłki na rzecz znalezienia nowych sposobów promowania korzyści, jakie zapewnia nowatorska żywność. Składa się z siedmiu modułów – dostępnych na stronie internetowej projektu – i forum dyskusyjnego. Narzędzia obejmują zbiór zaleceń, które podsumowują wyniki wszystkich podjętych prac i są dostosowane do różnych etapów nowatorskiej technologii oraz tworzenia produktów. W skład kompletu online wchodzi także zestaw modułów szkoleniowych ukierunkowanych na młodych pracowników naukowo-dydaktycznych i profesjonalistów z branży, zawierający konkretne przykłady strategii komunikacyjnych, jakie stosują przedsiębiorstwa spożywcze w procesie innowacji. Ujęto w nim także glosariusz, który powstał z zamiarem ujednolicenia znaczenia często używanych terminów w rożnych dziedzinach. Łącznie narzędzia te mają przeprowadzić przedsiębiorstwa spożywcze przez proces opracowania planu komunikacji dotyczącego technologii lub produktu. Dzięki poprawie technik komunikacji osiągalne staną się wyższe poziomy komercjalizacji, co w istotny sposób pobudzi sektor spożywczy. To ważna kwestia. Na dzień dzisiejszy od 70% do 80% wprowadzanych w Europie innowacji w zakresie żywności kończy się niepowodzeniem. To nie tylko utrata inwestycji – tak ważnych w dobie utrzymujących się trudności gospodarczych – ale także zmarnowana okazja do wypracowania nowych rozwiązań naglących problemów zdrowotno-środowiskowych. To także przegrana Europy na konkurencyjnym światowym rynku. Projekt CONNECT4ACTION, który otrzymał niemal 1 mln EUR dofinansowania ze środków UE, rozpoczął się od próby lepszego poznania potrzeb i preferencji konsumentów, aby lepiej odzwierciedlić je w nowych technologiach spożywczych i wprowadzaniu ich na rynek. Naukowcy starali się również zidentyfikować bariery stojące na drodze do akceptacji nowatorskich technologii żywności przez konsumentów oraz podjęli szeroko zakrojony przegląd istniejącej literatury na ten temat. Pierwszy przegląd skoncentrował się na komunikacji wewnętrznej (między różnymi wydziałami, takimi jak B+R i marketing), a w toku drugiego przyjrzano się komunikacji zewnętrznej (zorientowanej na konsumentów i opinię publiczną, ale także na interesariuszy, takich jak detaliści i decydenci). Na podstawie analizy istniejących strategii komunikacyjnych oraz przeprowadzonych wywiadów i warsztatów z ekspertami, partnerzy projektu opracowali opublikowany niedawno komplet narzędzi i materiałów szkoleniowych, których celem jest poprawa komunikacji. Naukowcy z projektu CONNECT4ACTION zbudowali także platformę internetową gromadzącą technologów żywności i naukowców specjalizujących się w tej tematyce z przedsiębiorstw, uczelni i instytutów badawczych oraz naukowców zajmujących się problematyką konsumencką, dziennikarzy i samych konsumentów. Społeczność online ma swój udział w umacnianiu projektu poprzez opinie i wkład wnoszony na różnych etapach. To posłużyło również za wizytówkę udoskonalonej komunikacji. Zakończenie projektu planowane jest na koniec listopada 2014 r. Więcej informacji: CONNECT4ACTION http://connect4action.eu/index.php

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły