Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Ochrona obywateli z poszanowaniem ich prawa do prywatności

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, dofinansowani ze środków UE naukowcy pogodzili potrzebę skutecznego monitorowania z prawem do prywatności.

Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, stworzyli technologię monitoringu, która pozwoli jednocześnie uszanować prawo do prywatności praworządnych obywateli. Zespół projektu MOSAIC, który przedstawił niedawno swoje kluczowe osiągnięcia, rozważa teraz dalszą współpracę badawczo-komercyjną na bazie wypracowanego dorobku. Wyniki projektu pojawiły się w czasie, kiedy narasta publiczna debata nad uzasadnionym monitoringiem i zachowaniem odpowiedniej równowagi między ochroną ludności a prywatnością. Dzięki opracowaniu inteligentniejszych technologii monitoringu, zdolnych do automatycznego wykrywania, rozpoznawania i mapowania, projekt MOSAIC – ukończony wraz z końcem lipca 2014 r. – może pomóc organom porządku publicznego pogodzić te dwie ważne potrzeby. Monitoring to coraz powszechniejsza – i czasami kontrowersyjna – działalność, mająca zasadniczo na celu ochronę ludności i mienia. Szybki wzrost ilości informacji gromadzonych z kamer monitoringu przekłada się jednak na dynamiczny wzrost kosztów przechowywania, filtrowania i sprawdzania danych, a także budzi zaniepokojenie co do rutynowej obserwacji niewinnych obywateli. Partnerzy projektu podjęli starania, aby usprawnić monitorowanie, opracowując wiele technologii wspomagających proces decyzyjny. Proponowane innowacje technologiczne opierają się na analizie materiałów wideo z wykorzystaniem metod danowych, które wyszukują tagi oraz łączą informacje zarówno ze źródeł multimedialnych, jak i informacyjnych baz danych. Rozproszone dane wywiadowcze w ramach platformy umożliwiają wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie automatycznego wykrywania, rozpoznawania, geolokalizowania i mapowania, w tym wsparcie wywiadowczego procesu decyzyjnego na różnych szczeblach, aby zapewnić lepsze rozeznanie w sytuacji, ukierunkowanie nadzoru i sterowanie kamerami. Technologia umożliwia także odfiltrowywanie przez kamery nieistotnych zdarzeń, dzięki czemu nadzór staje się bardziej skoncentrowany i ukierunkowany. To oznacza, że prywatność obywateli jest chroniona, a organy porządku publicznego są w stanie zredukować liczbę roboczogodzin spędzanych na sortowaniu nieprzetworzonych danych. Partnerzy projektu współpracowali ściśle z organami ochrony porządku publicznego, aby mieć pewność, że opracowywane narzędzia będą praktyczne i funkcjonalne. Przeprowadzono analizę wymagań użytkowników końcowych wśród policji i operatorów telewizji przemysłowej, co pomogło w opracowaniu zrębów architektury MOSAIC. Następnie przygotowane zostały prototypowe komponenty MOSAIC do reprezentacji danych, eksploracji tekstów i danych, analizy sieci społecznych i siatek przestępczych oraz wsparcia procesu decyzyjnego. Zakończono także projektowanie nowego, inteligentnego systemu kamer do integracji z platformą MOSAIC. Ostateczna integracja wszystkich komponentów MOSAIC osiągnęła w końcowych testach z udziałem użytkowników ogólny odsetek zadowolenia na poziomie 79,88%. Projekt MOSAIC pociągnie za sobą istotne następstwa, które wykroczą poza ochronę porządku publicznego. Innowacje analityczne mogą okazać się użyteczne również w innych obszarach, takich jak analiza zachowań zakupowych, sieci społecznościowe, analiza mowy czy eksploracja danych. Zespół poszukuje obecnie możliwości dalszego rozwoju technologii wraz z możliwą komercjalizacją całej platformy. Dalszy rozwój i komercjalizacja pojedynczych komponentów platformy również są brane pod uwagę. Więcej informacji: MOSAIC http://www.mosaic-fp7.eu/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły