CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Radzenie sobie ze stresem

CORDIS Express przygląda się tylko niektórym wybranym projektom unijnym poświęconym badaniu przyczyn stresu, leczeniu go oraz metodom radzenia sobie z nim.

Nieuchronnie zbliżające się terminy, lista rzeczy do zrobienia, nad którą tracimy kontrolę, napięcia w relacjach interpersonalnych, żałoba i traumatyczne przeżycia – tego typu sytuacje mogą prowadzić do stresu. Takie momenty przechodził każdy z nas na tym lub innym etapie swojego życia. Choć odczucie może jawić się jako nieprzyjemne, stres ma swoje uzasadnione przyczyny – uwalnia silne substancje neurochemiczne i hormony, które przygotowują nas do działania (uciekaj lub walcz). Jeżeli jednak stres pozostawiony bez jakiejkolwiek kontroli przekształci się w stan przewlekły, może wywierać bardzo silnie negatywny wpływ i przyczyniać się do problemów zdrowotnych lub je pogłębiać. Podwyższony poziom stresu psychicznego może między innymi powodować wystąpienie i utrzymywanie się nadciśnienia oraz innych chorób układu krążenia. Nieustanna stymulacja, jaką wywiera technologia, i szybkie tempo życia współczesnego społeczeństwa są ponoć jednymi z czynników podwyższających poziom stresu. W toku prowadzonych badań odkryto na przykład związek pomiędzy korzystaniem ze zdobyczy technologii przed położeniem się spać a stresem. Podobnie miejsce pracy stało się przedmiotem debaty o stresie. Stres jest drugim najczęściej zgłaszanym problemem związanym z pracą, o jakim się mówi w Europie, gdzie ponad połowa pracowników uważa stres związany z pracą za powszechny element życia zawodowego. W Europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) około 80% europejskich menedżerów wyraziło obawy dotyczące stresu związanego z pracą w swoich miejscach pracy. Niestety wiele współczesnych schematów zachowań stosowanych jako sposób na radzenie sobie ze stresem, jak używanie środków odurzających lub alkoholu, palenie tytoniu, przejadanie się lub niedojadanie, może de facto pogorszyć sytuację. Przyczyny stresu – tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne – nie znikną, ale możemy zmienić swój sposób reagowania, kiedy pojawia się stres. Dlatego właśnie naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, badają naturę stresu, jego liczne źródła i najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z nim i leczenia go. Ten numer CORDIS Express poświęcony jest tylko niektórym wybranym projektom unijnym poświęconym badaniu przyczyn stresu, leczeniu go oraz metodom radzenia sobie z nim, a także innym powiązanym z tym tematem wiadomościom. - Związek między stresem i nadciśnieniem - Advanced Cockpit for Reduction Of StreSs and workload (ACROSS) (w języku angielskim) - Związek między stresem, osobowością a zakażeniem - Wyznaczanie trendów w nauce: Czy przytulanie może być buforem na stres i chronić przed chorobą?

Kraje

Belgia