Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Mimo niepokojów ASREN kontynuuje prace nad e-infrastrukturą w regionie arabskim

Dr Talal Abu-Ghazaleh wypowiedział się w Brukseli na temat działalności sieci ASREN zmierzającej do połączenia arabskich instytutów badawczych i swojego entuzjazmu co do współpracy naukowej z UE.

Wypowiadając się w Brukseli na niedawnej konferencji zamykającej projekt CHAIN-REDS, dr Abu-Ghazaleh, przewodniczący Sieci Naukowo-Edukacyjnej Państw Arabskich (ASREN) w pierwszych słowach złożył wyrazy uznania dla Komisji Europejskiej za jej „niezmienne wsparcie dla badań i rozwoju w naszym regionie”. Dofinansowany ze środków UE projekt EUMEDCONNECT2, nad którym prace prowadzone były w latach 2008-2011, stał się katalizatorem powstania sieci ASREN, która jest głównym partnerem realizowanego obecnie projektu EUMEDCONNECT3. ASREN skupia Sieci Naukowo-Edukacyjne z regionu arabskiego (NREN) i ich partnerów z zamiarem wdrożenia, zarządzania i rozbudowy panarabskiej e-infrastruktury na potrzeby społeczności naukowo-edukacyjnych. Dąży także do pobudzania badań naukowych i współpracy, zapewniając e-infrastrukturę i e-usługi. Od czasu oficjalnego założenia w 2011 r., stowarzyszenie zaangażowało się w kilka projektów UE, między innymi CHAIN-REDS. Współpraca wspomaga stowarzyszenie w dążeniu do realizacji celu, którym jest „położenie podwalin pod platformę ciągłego dostępu”. Dr Abu-Ghazaleh zauważył: „Bez dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej nasze dążenia byłyby wciąż niekompletne”. Sieć ASREN będzie także partnerem projektu AFRICACONNECT2, nad którym prace rozpoczną się w tym roku. Działalność sieci ASREN ma szczególne znaczenie zdaniem dr. Abu-Ghazaleha, zważywszy na ogromną populację młodych ludzi – około 200 milionów – w regionie: „E-infrastruktura oznacza postęp w badaniach naukowych i innowacjach oraz tworzenie szans dla młodych naukowców itp. Infrastruktura cyfrowa jest kluczem do wzrostu i ważnym elementem dostępu do wiedzy, na przykład poprzez e-uczenie się”. Jednak działania badawczo-innowacyjne nie są podejmowane w próżni – zauważył dr Abu-Ghazaleh wskazując na wyzwania, z jakimi mierzy się region, takie jak brak zasobów i wiedzy eksperckiej, a zwłaszcza niestabilność polityczna, która zdominowała ostatnio doniesienia medialne. Mimo to dr Abu-Ghazaleh jest przekonany, że region zmierza w kierunku nowej ery: „Niezależnie od tego, jaka panuje u nas niestabilność, nie odbiega ona od tego, co mieliście w Europie w wiekach ciemnych. To początek renesansu – takiego, jakim cieszyliście się w Europie”. Wezwał UE do „pomocy przy wykorzystaniu tej szansy i przekształceniu jej w arabski renesans”, podkreślając że ASREN niezmiennie realizuje swoje cele mimo problemów, jakie pojawiały się w minionych kilku latach. W listopadzie 2014 r. sieć ASREN podpisała porozumienie z DAMAMAX, jednym z czołowych dostawców usług komunikacyjnych i rozwiązań szerokopasmowych, w sprawie połączenia ASREN z siecią GÉANT w Europie, Internet2 w USA i innymi sieciami regionalnymi na świecie. Na mocy porozumienia zapewnione zostanie łącze o szybkości 155 Mb/s na potrzeby naukowo-edukacyjne z Uniwersytetu Talal Abu Ghazaleh w Ammanie do punktu połączeniowego (PoP) sieci ASREN, który powstał niedawno w Londynie. Wybiegając w przyszłość, dr Abu-Ghazaleh wyobraża sobie, że stowarzyszenie będzie nadal skupiać różnych interesariuszy i pomagać w kształceniu kolejnego pokolenia liderów. Jego wizja to stworzenie uczelni o prawdziwie międzynarodowym charakterze, która byłaby partnerem wszystkich akredytowanych uczelni na świecie i oferowałaby wszystkie zajęcia w trybie online. Celem jest zwiększenie zasięgu edukacji i rozszerzenie granic: „Doprowadźmy do demokratyzacji światowej klasy edukacji, wykorzystując w tym celu technologie cyfrowe”. Więcej informacji: ASREN http://asrenorg.net/index.php CHAIN-REDS https://www.chain-project.eu/

Kraje

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Algieria, Estonia, Egipt, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Jordania, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Malta, Niderlandy, Oman, Polska, Palestyna, Portugalia, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Somalia, Syria, Tunezja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły