Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CHAIN-REDS toruje drogę do globalnego ekosystemu e-infrastruktury dla naukowców

Zespół projektu CHAIN-REDS spotkał się na konferencji zamykającej, aby omówić postępy w tworzeniu międzynarodowego ekosystemu e-infrastruktury dla naukowców.

Aniyan Varghese, menedżer programu z ramienia DG CONNECT, przedstawił CHAIN-REDS jako projekt, który „naprawdę przekracza granice”. Ogromny zasięg tej ambitnej inicjatywy znalazł słuszne odzwierciedlenie w szerokim wachlarzu międzynarodowych organizacji obecnych na konferencji w Brukseli – od Emeritus Research Centre Johannesburg, przez Uniwersytet Anna w Madrasie i Uniwersytet Buenos Aires, po Chińską Akademię Nauk. Uczestnicy omówili korzyści, jakie czerpią badania naukowe i edukacja z e-infrastruktur, swoją wizję długofalowej współpracy globalnej oraz własne doświadczenia w korzystaniu z rozwiązań CHAIN-REDS w rozmaitych dyscyplinach i środowiskach. Nadrzędnym celem projektu CHAIN-REDS, realizowanego od grudnia 2012 r. i koordynowanego przez Narodowy Instytut Fizyki Jądrowej (INFN) we Włoszech, jest wytyczenie ścieżki prowadzącej do globalnego ekosystemu e-infrastruktury, który umożliwi wirtualnym społecznościom badawczym (WSB), grupom badawczym, a nawet indywidualnym badaczom dostęp i efektywne korzystanie z rozproszonych po całym świecie zasobów do takich celów jak obliczenia, przechowywanie, dane, usługi, narzędzia i aplikacje. W związku z tym, że projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji, zespół CHAIN-REDS przestudiował dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania. W ciągu ostatniego dwa i pół roku partnerzy CHAIN-REDS bezpośrednio ułatwili podpisanie czterech protokołów ustaleń (PU) określających ramy współpracy między europejską infrastrukturą gridową (EGI) a regionalnymi centrami operacyjnymi (ROC) w Afryce i Arabii, Chinach, Indiach i Ameryce Łacińskiej. W ramach projektu przeprowadzono także przypadki użycia z udziałem między innymi ludności afrykańskiej i Centrum Badań nad Zdrowiem (APHRC) w Nairobi, Kenia. Zabierając głos na konferencji, Cheikh Faye, starszy pracownik naukowy APHRC, opowiedział o tym, jak partnerzy projektu CHAIN-REDS wspomagali centrum we wdrażaniu systemu wykorzystującego cyfrowe identyfikatory dokumentu elektronicznego (DOI) i metadane cytatów na potrzeby prowadzonych badań: „Rozwiązania zaproponowane przez CHAIN-REDS pokrywają się z zapotrzebowaniem APHRC na otwarte dane i pomogły nam udokumentować 57% naszych prac badawczych. Miło to ogromny wpływ na odkrywalność”. System APHRC ma już około 80 000 odsłon. Zdaniem Faye'a, po zaangażowaniu się partnerów CHAIN-REDS liczba odsłon niemal podwoiła się. Ponadto zespół wspomógł powstanie specyficznych dla obszaru UE naukowych bram sieciowych (SG) takich jak agINFRA, DCH-RP, EarthServer, eI4Africa oraz krajowych SG w Algierii, Jordanii, Maroku, Meksyku, RPA i Włoszech. W czasie konferencji, Ouafa Bentaleb – administratorka sieci gridowej z CERIST, algierskiej sieci naukowo-badawczej, mówiła o tym, w jaki sposób jej sieć korzysta z infrastruktury SG. Omówiła w szczególności kod obliczeniowy o nazwie ABINIT, który został zintegrowany z algierską SG z myślą o wsparciu fizyków z około sześciu uczelni w obliczeniach związanych ze strukturalnymi, elektronicznymi i optycznymi właściwościami materiałów. Partnerzy projektu stworzyli także potężną bazę wiedzy, która jest dostępna w witrynie projektu. Dostarcza ona informacji na temat dostępnych na całym świecie e-infrastruktur i obejmuje pośrednio ponad 30 milionów zasobów oraz około 2 500 repozytoriów dokumentów otwartego dostępu (RDOD) i 600 repozytoriów danych (RD). Jednym z repozytoriów, które zostało włączone do bazy wiedzy CHAIN-REDS jest LAGO – Obserwatorium Olbrzymów w Ameryce Łacińskiej. Sergio Dasso, profesor fizyki z Uniwersytetu Buenos Aires w Argentynie, wypowiedział się na temat tego, jak CHAIN-REDS wspomógł LAGO w podniesieniu wydajności zarządzania masowymi ilościami danych. Kolejne kroki, jakie czekają zespół CHAIN-REDS to dalsze propagowanie wyników projektu, rozwiązań i narzędzi w pięciu regionach fokusowych (Afryka, Ameryka Łacińska, Arabia, Chiny, Indie) i w Europie oraz kontynuacja działań na rzecz polityk zacieśniających globalną współpracę w ramach cyfrowej i otwartej nauki. Więcej informacji: CHAIN-REDS https://www.chain-project.eu/home

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły