CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworu prostaty

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest niektórym z dofinansowanych ze środków UE projektów, w ramach których badane są nowe terapie, testy i metody leczenia mające wspomóc walkę z nowotworem prostaty.

Rak prostaty jest jedną z najczęstszych postaci nowotworu u mężczyzn w UE – rok rocznie diagnozowanych jest 417 000 nowych przypadków i odnotowuje się 90 000 zgonów w następstwie tej choroby. W 2011 r. około 3 milionów mężczyzn w UE chorowało na nowotwór prostaty, a każdego roku pojawiało się około 70 nowych przypadków na 100 000. Wraz z postępującym w nadchodzących latach starzeniem się populacji Europy, ten problem będzie narastać – nowotwór prostaty dotyka niemal wyłącznie grupy wiekowej 65+, odpowiadając w niej za ponad 92% umieralności. Jak radzimy sobie z rozwiązywaniem tego nabrzmiewającego problemu? Jak czytamy w sprawozdaniu na temat stanu zdrowia mężczyzn w UE z 2011 r. (w języku angielskim) nadal mamy niepełny obraz przyczyn powstawania nowotworu prostaty oraz problemy z pewnymi metodami wykrywania go. Stosowanie testu PSA (do oznaczania stężenia swoistego antygenu sterczowego) na potrzeby wykrywania nowotworu prostaty we wczesnym stadium miało się przyczynić do obniżenia współczynnika umieralności i częstości występowania przerzutów. Jednak nieroztropne korzystanie z testów PSA może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych i przynieść szkody mężczyznom leczonym na nowotwory o niskim stopniu złośliwości. Szereg dofinansowanych ze środków UE projektów badawczych jest obecnie na etapie pozyskiwania naukowców z całej Europy, by zająć się problemem nowotworu prostaty. Wspólnie torują drogę do nowatorskich terapii mających zapobiegać występowaniu nowotworu prostaty oraz opracowują nowe testy diagnostyczne i rozwiązania analityczne, jak również metody leczenia, by utrzymywać chorobę w karbach. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest zaledwie kilku takim projektom. - Wyznaczanie trendów w nauce: Psy wywąchują substancje chemiczne powiązane z nowotworem prostaty - Przyspieszona diagnostyka raka - Improving prostate cancer diagnosis (w języku angielskim) - Cancer Diagnosis: Parallel Sensing of Prostate Cancer Biomarkers (w języku angielskim) - A novel Androgen Synthesis Pathway in treatment-Resistant Prostate Cancer (w języku angielskim)

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo