Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekty badań nad oceanem AORAC-SA i ATLANTOS w programie „Horyzont 2020” zaczynają burzyć wodę

Zaprezentowane w ubiegłym miesiącu w Brukseli na konferencji poświęconej Oceanowi Atlantyckiemu projekty AORAC-SA i ATLANTOS są jednymi z wielu rozpoczętych niedawno przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020”, które koncentrują się na badaniach Atlantyku.

Badania nad oceanem są wspomagane w latach 2014-2015 z budżetu programu „Horyzont 2020” kwotą 145 mln EUR. Przewiduje się, że z programu prac Komisji na lata 2016-2017 zainwestowanych zostanie jeszcze więcej środków, zwłaszcza na zbliżenie badań morskich do decydentów i rynków. Na niedawnej konferencji The Atlantic – Our Shared Resource: Making the Vision Reality zaprezentowane zostały projektu programu „Horyzont 2020”, które rozpoczęły się w tym roku pod hasłem „wstępnych projektów badawczych” w ramach realizacji Deklaracji z Galway w sprawie współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego. Niniejszy artykuł jest jednym z serii rzucającej światło na projekty badań nad Oceanem Atlantyckim. Tym razem zaprezentowane zostaną projekty AORAC-SA i ATLANTOS. AORAC-SA Bezpośrednim impulsem do podjęcia prac nad projektem AORAC-SA (Atlantic Ocean Research Alliance Support Action) była Deklaracja z Galway, na mocy której powołany został sojusz na rzecz badań nad Oceanem Atlantyckim. Zespół AORAC-SA, pracujący pod kierunkiem Irlandzkiego Instytutu Morskiego, skoncentruje się wyłącznie na koordynacji i wsparciu. Dokładniej, przez kolejnych pięć lat partnerzy będą zapewniać wsparcie naukowe, techniczne i logistyczne Komisji Europejskiej przy opracowywaniu i wdrażaniu transatlantyckiej współpracy Kanady, UE i USA w dziedzinie badań morskich. Zważywszy na ten międzynarodowy wymiar, do partnerów siedmiu projektów europejskich dołączyli uczestnicy z Brazylii, Kanady i USA, aby zapewnić prawdziwie transatlantycką koordynację działań do roku 2020. Podlegający przedstawicielom Komisji w sojuszu na rzecz badań nad Oceanem Atlantyckim partnerzy projektu AORAC-SA będą odpowiedzialni za organizację spotkań ekspertów i interesariuszy, warsztatów oraz konferencji, których przedmiotem będzie określenie priorytetów badawczych i działań wspierających. Prócz wspomagania w ramach sojuszu wdrażania Deklaracji z Galway, kolejnym ważnym celem projektu będzie doskonalenie ram współpracy międzynarodowej w programach badań morskich i zbudowanie platformy długofalowej wymiany wiedzy w zakresie informacji istotnych dla unijnej agendy niebieskiego wzrostu. Wypowiadając się na konferencji atlantyckiej, Peter Heffernan z Irlandzkiego Instytutu Morskiego podkreślił, że AORAC-SA jako zespół ds. koordynacji i działań wspierających będzie ściśle współpracować z partnerami z innych projektów badań nad Oceanem Atlantyckim w ramach programu „Horyzont 2020”. Spotkanie inaugurujące AORAC-SA odbędzie się w dniach 3-4 czerwca w Lizbonie. ATLANTOS Projekt ATLANTOS (Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System) gromadzi imponującą liczbę 57 partnerów europejskich oraz sześciu uczestników spoza Europy w celu zdefiniowania, wprowadzenia i wsparcia Zintegrowanego Systemu Obserwacji Oceanu Atlantyckiego (IAOOS). System, który podniesie wydajność prowadzonych, luźno koordynowanych działań oceanicznych ma być bardziej zrównoważony, wydajny i zintegrowany oraz zapewnić adekwatne do celu ramy obserwacji Atlantyku. Wypowiadając się na konferencji, koordynator projektu prof. dr Martin Visbeck z GEOMAR w Niemczech zauważył, że pośród przedsięwzięć, których podjęcie czeka zespół w ciągu kolejnych czterech lat, są między innymi usprawnienie sieci obserwacji prowadzonych ze statków oraz autonomicznych sieci obserwacji, integracja regionalnych systemów obserwacji oraz ulepszenie terminowego dostarczania danych i odpowiednich informacji. Te i inne pakiety robocze pomogą wypełnić luki w istniejących systemach obserwacji in situ oraz zadbać o łatwą dostępność i użyteczność danych. Ostatecznie umożliwi to wszystkim narodom atlantyckim wniesienie za pośrednictwem instytucji krajowych decydującego wkładu w Globalny System Obserwacji Oceanów (GOOS), który jest komponentem oceanicznym Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS). Prof. dr Visbeck dodał: „Z niecierpliwością oczekujemy efektywnej interakcji między wszystkimi partnerami z Brazylii, Europy, Kanady, RPA i USA oraz innych krajów, które chciałby przyłączyć się do naszych prac”. Spotkanie inaugurujące ATLANTOS odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 r. w Brukseli. Więcej informacji: ATLANTOS http://www.atlantos-h2020.eu - Prezentacja INMARE i AQUASPACE na konferencji atlantyckiej w Brukseli

Kraje

Niemcy, Irlandia

Powiązane artykuły