European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Kooperacyjne podejście do mapowania świata morskiego

Po zeszłorocznym sukcesie, partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu FIXO3 ogłosili drugie zaproszenie, oferując badaczom morskim szansę na nieodpłatne skorzystanie z 15 obserwatoriów oceanicznych.

Od Oceanu Arktycznego po sam środek Atlantyku i wybrzeża Krety, Europa rozmieściła szereg stałych obserwatoriów do przeprowadzania multidyscyplinarnych pomiarów otwartego oceanu. Te stacje monitorujące są doskonałym zasobem badawczym, gdyż ułatwiają śledzenie zmian, jakie zachodzą w środowisku, pomagając naukowcom z UE lepiej poznać funkcjonowanie globalnego systemu oceanicznego. Rozpoczęty we wrześniu 2013 r. projekt FIXO3 (Fixed-point Open Ocean Observatory network) ma podnieść wartość dodaną poprzez połączenie 15 obserwatoriów w spójną infrastrukturę interoperacyjną, zapewniając w ten sposób morskim instytucjom badawczym szansę na ubieganie się o ponadnarodowy dostęp (TNA) – pełny dostęp wraz ze wsparciem naukowo-technologicznym. TNA polega na nieodpłatnym wspomaganiu zewnętrznych użytkowników w formie skoordynowanego dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczej i pełnego wsparcia logistycznego. Infrastruktura obejmuje 14 obserwatoriów na otwartym oceanie i jedno stanowisko testowe na wodach płytkich. Zainteresowani użytkownicy mogą ubiegać się o dostęp do jednej infrastruktury bądź instalacji lub ich większej liczby, korzystając w pełnym zakresie z niezbędnej pomocy technicznej. Na pierwsze zaproszenie FIXO3 do ubiegania się o TNA, zamknięte 31 lipca 2014 r., wpłynęło łącznie 15 wniosków do dziewięciu infrastruktur oferujących dostęp. Jeden z wnioskodawców przetestował z powodzeniem automatyczną kamerę wideo w płytkowodnym obserwatorium w Hiszpanii. Umożliwiło to włoskiemu instytutowi badawczemu ENEA, który jest właścicielem kamery, sprawdzenie jej przydatności na potrzeby analizy struktury określonej zbiorowości ryb. Drugie zaproszenie do składania wniosków o TNA, ogłoszone 1 maja 2015 r., zostanie zamknięte 20 lipca 2015 r. Wnioskodawcy powinni skontaktować się z menedżerem obserwatorium w preferowanej lokalizacji FIXO3 w celu wstępnej oceny wykonalności projektu jeszcze przed złożeniem wniosku, który zostanie następnie oceniony przez zespół ekspertów. W szczególności do składania wniosków zachęcane są grupy użytkowników z tych krajów, w których nie ma tego typu infrastruktur badawczych. Partnerzy projektu FIXO3 opublikowali ostatnio sprawozdanie na temat górnictwa głębokomorskiego (DSM), podkreślając stojące przez nimi wyzwania i szanse. Podczas gdy DSM jest nowym i ważnym obszarem eksploracji oraz inwestycji w środowisko morskie, sektor mierzy się z wieloma istotnymi wyzwaniami technologicznymi związanymi z wydobyciem i eksploatacją oraz z aspektami środowiskowymi, prawnymi i społeczno-ekonomicznymi. Partnerzy FIXO3 dysponują odpowiednimi możliwościami przeprowadzenia analizy eksperckiej tego kluczowego problemu i doradzania w tym zakresie. Projekt FIXO3, którego zakończenie zaplanowano na sierpień 2017 r., jest na dobrej drodze do zbudowania zintegrowanego, regionalnego i multidyscyplinarnego podejścia do lepszego zrozumienia naturalnych i antropogenicznych zmian zachodzących w oceanie. Kluczowym dorobkiem będzie utworzenie największej na świecie, skoordynowanej sieci obserwatoriów, pokrywającej wszystkie części oceanu, od powierzchni po dno morskie. W ciągu czterech lat projekt FIXO3 otrzyma łącznie 7 mln EUR dofinansowania ze środków UE. Więcej informacji: FIXO3 http://www.fixo3.eu/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły