Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejskie koleje czerpią korzyści z innowacyjnej platformy do symulowania i oceniania pokładowych systemów pozycjonowania

W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu EATS opracowano nowoczesny system pozycjonowania, który pomoże we wdrażaniu europejskiego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (ETCS) w europejskich kolejach.

Europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (ETCS) ma na celu wdrożenie jednego, zharmonizowanego systemu sygnalizacji, sterowania i ochrony pociągu, który zastąpiłby liczne i wzajemnie niekompatybilne systemy bezpieczeństwa, stosowane obecnie w Europie, zwłaszcza w kolejach dużych prędkości. Unijne prawo wymaga, by wszystkie nowe, unowocześniane bądź odnawiane linie i tabor w europejskich kolejach były zgodne z ETCS. Wdrażanie ETCS Wdrożenie ETCS – podzielone na cztery etapy (ETCS 1-4) – jest jednak sporym wyzwaniem dla producentów pociągów i zarządców infrastruktury kolejowej. Wynika to z różnych przyczyn, na przykład odmiennych interpretacji specyfikacji opisujących zachowania systemu czy faktu, że laboratoryjne procedury certyfikacji nie przystają w pełni do potrzeb systemu, a także żmudnych i kosztownych testów w terenie i innych trudności natury technicznej. Celem projektu EATS było opracowanie nowych, pokładowych systemów lokalizacji, łączących globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS), globalny system telefonii ruchomej (UMTS) oraz globalny system łączności ruchomej dla kolei (GSM-R), obejmujących także wieloantenowe konfiguracje w obrębie pociągu. Pozwoliłoby to na przejście z poziomu 2 ETCS na poziom 3 i podniesienie ogólnej wydajności europejskich kolei. Zastosowanie symulatora ATLAS Do zaprojektowania, wdrożenia i sprawdzenia nowych systemów lokalizacji partnerzy projektu EATS wykorzystali innowacyjny symulator ATLAS (Advanced Train LocAction Simulator), który jest modułowy, rozszerzalny i konfigurowalny. Umożliwia analizowanie konfiguracji pociągu wraz z pokładowymi systemami lokalizacji, a także trasy pociągu. Jest też wyposażony w bardzo wydajne narzędzie do oceny sprawności funkcjonowania, które zapewnia błyskawiczną wizualizację wyników setek symulacji. System ATLAS składa się z czterech podstawowych modułów: symulator trasy, który oblicza globalne położenie i/lub prędkość każdego odbiornika i czujnika w pociągu, korzystając z konkretnego modelu pociągu i układu trasy; generator danych wejściowych, którzy wykorzystuje dane otrzymywane z symulatora trasy i generuje źródła z konfigurowanym błędami na potrzeby algorytmów, które mają być przetestowane za pomocą estymatora pozycji; estymator pozycji, czyli moduł odpowiedzialny za testowanie różnych algorytmów lokalizacji; i wreszcie analizator sprawności, który umożliwia użytkownikowi porównywanie i zestawianie zachowań poszczególnych konfiguracji pozycjonowania, które zostały sprawdzone, aby użytkownik mógł wybrać tę najkorzystniejszą bądź najdogodniejszą. Partnerzy projektu EATS wykorzystali cztery moduły symulatora ATLAS do zautomatyzowania testów różnych sposobów rozmieszczenia anten w danym modelu pociągu, w kilku strefach sprawności. Ponadto sprawdzono algorytmy i różne technologie pozycjonowania, aby porównać ich sprawność i odpowiedniość dla sektora kolejowego. Dzięki opracowaniu innowacyjnych, pokładowych systemów pozycjonowania, projekt wnosi wkład w podnoszenie bezpieczeństwa i wydajności europejskiej sieci kolejowej poprzez przyspieszenie wdrożenia systemu ETCS w czasie, kiedy liczba pasażerów i towarów przewożonych w Europie rośnie z dnia na dzień. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły