European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Technologia zautomatyzowanego ładowania pojazdów elektrycznych

Inżynierowie opracowali system bezprzewodowego, stykowego ładowania i proces zautomatyzowanych płatności dla pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie to pomoże w rozwoju mobilności elektrycznej na obszarach miejskich.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Wyobraźmy sobie ładowanie pojazdów elektrycznych bez konieczności podłączania kabla, a także automatyczną płatność za usługę za dotknięciem przycisku. Brzmi jak odległa przyszłość? Dzięki współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej projektowi Matrix Charging, tego typu innowacyjne technologie wkrótce staną się rzeczywistością. We współpracy z inicjatywą, która zapewnia zrównoważone rozwiązania w zakresie energii i mobilności na bazie technologii blockchain, a także innymi ekspertami z firmy energetycznej, partnerzy projektu zademonstrowali niedawno prototypową wersję swojego systemu w działaniu. Samochody wyposażone w system Matrix Charging (MC) zaparkowane nad ładowarką MC ładują się automatycznie. Główne elementy systemu – złącze MC i ładowarka MC – komunikują się za pośrednictwem bezpiecznego łącza bezprzewodowego. Po uwierzytelnieniu pojazd automatycznie łączy się z ładowarką MC, a zdecentralizowany system identyfikacji oraz rozliczeń wykorzystujący technologię blockchain zapewnia bezpieczeństwo płatności. Na stronie internetowej projektu podano, że system Matrix Charging® stanowi „pierwszą technologię zautomatyzowanego, bezprzewodowego, stykowego ładowania pojazdów elektrycznych, która nie wymaga żadnych ruchomych części na zewnątrz pojazdu”. Działanie tej technologii zostało również wyjaśnione w filmie. Jak widać, złącze zintegrowane z podwoziem pojazdu wysuwa się w celu zetknięcia się z ładowarką znajdującą się na ziemi, tworząc w ten sposób mocne połączenie. Na stronie internetowej projektu autorzy podkreślają, że system Matrix Charging® może zaoferować „moc ładowania do 22kW AC oraz wysokie napięcie prądu stałego”, przy wydajności transmisji na poziomie ponad 99 %. Wszystkie naziemne ładowarki na terenie parkingu mogą zostać ze sobą połączone, co umożliwia ich łatwe podłączenie do sieci elektrycznej. Jak podają autorzy na stronie internetowej projektu: „Dzięki niewielkiej wadze, inteligentnej konstrukcji i możliwej do dostosowania geometrii system można z łatwością zamontować w każdym pojeździe elektrycznym”. Elektromobilność bez zakłóceń W komunikacie prasowym opublikowanym na portalu Inside EVs, Hermann Stockinger, prezes i założyciel firmy Easelink będącej koordynatorem projektu, mówi: „Połączenie systemu Matrix Charging ze zautomatyzowanym systemem płatności to ważny krok na drodze do realizacji naszej wizji. Chcemy umożliwić automatyczne ładowanie na każdym parkingu, całkowicie niezauważalne przez użytkownika pojazdu elektrycznego. Takie rozwiązanie otworzy zupełnie nowe możliwości w dziedzinie elektrycznej mobilności na obszarach miejskich i inteligentnych miast”. System będzie testowany w żywym laboratorium w południowo-wschodniej Austrii. Partnerzy projektu mają nadzieję, że po serii usprawnień, walidacji i industrializacji, ostateczna infrastruktura będzie gotowa do dystrybucji. Wciąż trwający projekt Matrix Charging (Matrix Charging: Novel, automated charging infrastructure for electric vehicles) jest kontynuacją współfinansowanego ze środków UE projektu MATRIX CHARGING, który został zakończony w 2017 roku. Jego celem była standaryzacja zautomatyzowanego ładowania pojazdów elektrycznych, jak wyjaśniono na portalu CORDIS. Oba projekty zostały opracowane z myślą o realizacji celu, jakim jest pokonanie przeszkód na drodze do zwiększania liczby pojazdów elektrycznych na drogach, takich jak obawy związane z ich zasięgiem, zmienne koszty energii i długi czas ładowania. Partnerzy projektu wierzą, że ich technologia pomoże przyspieszyć transformację w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego. Więcej informacji: strona projektu Matrix Charging

Kraje

Austria

Powiązane artykuły