Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Dążenie do interoperacyjności autobusów elektrycznych i stacji ładowania

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych powstał raport, który przyczynia się do budowy ustandaryzowanego systemu ładowania autobusów elektrycznych w Europie.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Wyobraźmy sobie miasta przyszłości: czystsze, bardziej zrównoważone, z ekologicznym systemem transportu miejskiego obejmującym elektryczne autobusy, śmieciarki i pojazdy dostawcze, które są ładowane szybko i automatycznie. Aby ta wizja stała się rzeczywistością, musi istnieć możliwość ładowania różnych pojazdów na dowolnych stacjach, niezależnie od marki. Osiągnięcie takiej interoperacyjności wymaga jednak ustandaryzowanej infrastruktury do ładowania. Raport, który został niedawno opublikowany w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ASSURED, ma na celu wsparcie aktualnych wysiłków na rzecz pełnej standaryzacji infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych. Dokument nosi tytuł „ASSURED 1.0 Interoperability Reference”. Jego zadaniem jest pomoc w zapewnieniu interoperacyjności autobusów elektrycznych oraz możliwości testowania zgodności pojazdów i stacji ładowania. Jest on przeznaczony dla dostawców infrastruktury i producentów autobusów elektrycznych i przedstawia w zarysie najpopularniejsze na rynku rozwiązania w zakresie automatycznego szybkiego ładowania w oparciu o opublikowane projekty standardów i norm.

Kto skorzysta z raportu i w jaki sposób?

„Opisane w raporcie innowacyjne strategie ładowania pomogą obniżyć całkowity koszt posiadania ponoszony przez operatorów flot pojazdów elektrycznych, przyczyniając się do upowszechnienia autobusów i ciężarówek elektrycznych oraz umożliwiając znaczne ograniczenie hałasu, jak i zanieczyszczenia powietrza”, mówi Frank Muehlon, szef działu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych uczestniczącego w projekcie koncernu ABB, cytowany w artykule zamieszczonym na portalu branży elektrycznej „Voltimum”. Starszy badacz Marko Paakkinen, pracujący dla partnera projektu VTT, mówi, że raport został pierwotnie opracowany na potrzeby inicjatywy ASSURED. Jednakże, jak tłumaczy w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej projektu, „może on być również wykorzystywany podczas wdrażania pojazdów elektrycznych zarówno przez gminy, władze transportu publicznego, producentów oryginalnego sprzętu, jak i operatorów transportu publicznego, co pozwoli na testowanie interoperacyjności aż do czasu wprowadzenia pełnej standaryzacji przez Komisję Europejską”. Zgodnie z tym samym komunikatem prasowym, raport przejdzie standardowy protokół testowy mający na celu potwierdzenie interoperacyjności różnych marek autobusów elektrycznych i stacji ładowania. Wszystko to jest częścią prowadzonych w projekcie działań mających na celu opracowanie i przetestowanie rozwiązań o wysokiej mocy, przeznaczonych do miejskich zastosowań o dużym obciążeniu, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez właścicieli i operatorów. Zespół ASSURED zamierza również poprawić stabilność sieci, tak aby w przyszłości, gdy infrastruktura do ładowania będzie obsługiwać całe floty pojazdów, posiadała ona niezawodne źródło zasilania.

Dalsze plany

W dalszej kolejności uczestnicy projektu ASSURED (fASt and Smart charging solutions for full size URban hEavy Duty applications) wykorzystają standardy przedstawione w raporcie do opracowania testów zgodności i interoperacyjności. Testy rozpoczną się w czwartym kwartale 2019 roku, a ich wyniki powinny zostać opracowane do czerwca 2020 roku. Po zakończeniu fazy testowej planowane jest zademonstrowanie interoperacyjności pojazdów i stacji ładowania w pięciu europejskich miastach: w Barcelonie (Hiszpania), Göteborgu (Szwecja), Osnabrucku (Niemcy), Eindhoven (Królestwo Niderlandów) i Jaworznie (Polska). Demonstracje będą kontynuowane do czasu zakończenia projektu we wrześniu 2021 roku. Więcej informacji: strona projektu ASSURED

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły