Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Przedstawiamy pierwszy europejski prom napędzany wodorem

Jak będzie wyglądał pierwszy w Europie prom napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi? Zespół unijnego projektu HySeas III testuje obecnie kluczowe komponenty statku i już opublikował pierwsze zdjęcia jednostki.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wstępne prace nad pierwszym europejskim promem morskim napędzanym ogniwami paliwowymi zostały ukończone, dzięki czemu możemy już zobaczyć, jak najprawdopodobniej wyglądać będzie gotowa jednostka. Opracowany w ramach finansowanego przez UE projektu HySeas III dwustronny prom pasażersko-samochodowy będzie mógł zabrać na pokład 120 pasażerów i 16 samochodów osobowych lub 2 ciężarówki. Projekty autorstwa AqualisBraemar LOC Group stanowią wzór dla przyszłych bezemisyjnych promów. „Projekty koncepcyjne tchnęły życie w nasz pomysł”, mówi John Salton z firmy Caledonian Maritime Assets Ltd (CMAL) będącej partnerem projektu, w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie spółki. „Projekt promu jest zasadniczo oparty na naszych większych jednostkach typu Loch, które są dwustronne. Po jego akceptacji przejdziemy do kolejnego etapu projektu, w którym zbudujemy silnik, by wykorzystać go w studium wykonalności”, kontynuuje kierownik floty i dyrektor projektu z firmy CMAL. Statek został zaprojektowany, by obsługiwać odcinek pomiędzy Kirkwall i Shapinsay w archipelagu Orkadów na północ od kontynentalnej Szkocji, gdzie paliwo wodorowe jest generowane przy użyciu energii wiatrowej. Prom będzie jednak mógł pływać również do innych portów, które będą dysponować wodorem. Według europejskiego raportu środowiskowego dotyczącego transportu morskiego z 2021 r. statki odpowiadają za 13,5 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu w UE. Jeśli chodzi o poziom emisji z transportu morskiego w Zjednoczonym Królestwie, Salton stwierdza: „Transport morski pozostaje największym emitentem gazów cieplarnianych w Zjednoczonym Królestwie, a nasz projekt Hyseas III umożliwi budowę pierwszego promu wykorzystującego wyłącznie energię odnawialną”.

Testowanie elementów statku

W Norwegii prowadzona jest kontrola pomontażowa, która ma na celu ocenę mocy układu napędowego przed rozpoczęciem budowy jednostki. Kontrola pomontażowa polega na złożeniu wszystkich kluczowych elementów układu napędowego – ogniw paliwowych, akumulatorów, wielonapędów, transformatorów itd. – i testowaniu ich jako systemu. Norweska firma Kongsberg Maritime będąca partnerem projektu HySeas III przeprowadza kompleksowe testy rozruchu i bezpieczeństwa oraz testy weryfikacyjne we współpracy z Ballard Power Systems, duńskim partnerem projektu. „Jak w przypadku każdego projektu, testy ujawniły problemy, którymi należy się zająć. Pracujemy także nad usunięciem różnych usterek. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich tych działań przeprowadzone zostaną testy walidacyjne systemu symulujące jego pracę na statku”, czytamy w najnowszych aktualnościach na stronie projektu. „Jednak nawet na tym etapie testowania zespół zdobył już bogate doświadczenie w zakresie integracji ogniw paliwowych i akumulatorów z układem napędowym statku, a realizowane prace przygotują grunt pod bezpieczne, niezawodne i zoptymalizowane wykorzystywanie wodorowych ogniw paliwowych na statkach”. Projekt promu opracowywany w ramach projektu HySeas III (Realising the world’s first sea-going hydrogen-powered RoPax ferry and a business model for European islands) ma zostać ukończony w marcu 2022 r. Wówczas firma CMAL zacznie poszukiwać finansowania, które pozwoli jej przejść do etapu zamówień, a następnie przetargu i budowy statku. Salton mówi: „Przemysł morski odgrywa kluczową rolę w globalnej walce ze zmianą klimatu, a nasz projekt stanowi krok w kierunku bezemisyjnego transportu morskiego”. Więcej informacji: strona projektu HySeas III

Słowa kluczowe

HySeas III, wodór, prom, ogniwo paliwowe, morski, transport, statek, kontrola pomontażowa, transport morski

Powiązane artykuły