European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Siły pokojowe grają w gry online, aby walczyć o pokój

Nowa gra fabularna przeznaczona dla międzynarodowego personelu rozmieszczonego w strefach konfliktu zapewnia kluczowe szkolenie w zakresie umiejętności miękkich.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Skuteczna współpraca może mieć podstawowe znaczenie dla sił pokojowych pracujących w misjach UE, ale nie zawsze jest to łatwe. Różnice dotyczące kultur i płci wśród personelu policyjnego, wojskowego i cywilnego oraz różnych organizacji, z których pochodzą, utrudniają często skuteczną komunikację i koordynację działań. Obecne szkolenia nie kładą jednak wystarczającego nacisku na nauczanie krytycznych umiejętności miękkich. Nowo opracowana cyfrowa gra fabularna może być rozwiązaniem, jakiego potrzebuje personel sił pokojowych, aby uzyskać wgląd w różne problemy związane z płcią i kulturą, na jakie można napotkać podczas misji. Powstała przy wsparciu finansowanego przez UE projektu GAP gra została niedawno zaprezentowana w Trinity College w Dublinie, który koordynuje projekt. Szkolenie z zakresu umiejętności społecznych poprzez gry komputerowe Gra fabularna 2D ma umożliwić skorzystanie z niezbędnego szkolenia w zakresie umiejętności miękkich wszystkim pracownikom zaangażowanym w misje UE dotyczące zapobiegania konfliktom i budowania pokoju, w takich krajach jak Afganistan, Irak, Libia i Palestyna. Dzięki grze pracownicy sił pokojowych mogą otrzymać wskazówki dotyczące komunikacji, wrażliwości kulturowej i świadomości płci. „Pomyśleliśmy o szkoleniu pracowników sił pokojowych w zakresie umiejętności miękkich poprzez cyfrową grę fabularną, ponieważ pozwala im to ćwiczyć i ponosić porażki w bezpiecznym środowisku”, mówi Anne Holohan, profesor nadzwyczajna na Trinity College w Dublinie, w artykule na łamach „The Irish Times”. Znaczące zmniejszenie wydatków na szkolenia jest dodatkowym atutem narzędzia cyfrowego, jak twierdzi prof. Holohan. Od 2003 r. UE wysłała w sumie 150 000 pracowników na 34 misje na 3 kontynentach. Przeszkolenie tak dużej liczby osób z różnych krajów i organizacji nie tylko jest dużym wyzwaniem logistycznym, ale jest również bardzo drogie. Gra, jak wyjaśnia uczona, „pozwala zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy na szkoleniach”. Obecnie każde szkolenie wymagające odgrywania ról wiąże się z zebraniem ludzi z całej Europy w jednym miejscu, co jest kosztowne i czasochłonne”. W celu określenia umiejętności miękkich potrzebnych siłom pokojowym oceniono istniejące praktyki szkoleniowe oraz przeprowadzono pogłębione wywiady ze 180 pracownikami wojskowymi, policyjnymi i cywilnymi posiadającymi doświadczenie w tej dziedzinie. Wykorzystując informacje uzyskane z rzeczywistych doświadczeń, w grze zastosowane autentyczne scenariusze związane z umiejętnościami miękkimi. Zasady gry Za pomocą tego internetowego narzędzia można szkolić dowolną liczbę pracowników. Gracze używają awatarów, wcielając się w role przedstawicieli różnych organizacji, płci lub narodowości. W grę, która jest łatwo dostępna przez internet, można grać w podziale na segmenty. Pozwala to grupom na omawianie kwestii społecznych poruszanych w grze. Ocena gracza odbywa się przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu gry, co umożliwia śledzenie postępów uczestników w zakresie komunikacji, wrażliwości kulturowej i świadomości płci. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują „Paszport umiejętności miękkich”. W skład zespołu GAP (Gaming for Peace) wchodzi 15 europejskich partnerów ze środowisk akademickich, biznesu, wojska i policji. Zakończenie projektu zaplanowano na luty tego roku. Więcej informacji: strona projektu GAP

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły