CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Aplikacja, która zapewnia migrantom, uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl lepsze możliwości zatrudnienia

Darmowa gra poprawi możliwości zatrudnienia migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Osoby poszukujące zatrudnienia muszą nauczyć się stawiać pierwsze kroki na europejskim rynku pracy, a następnie efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Odnalezienie się na rynku pracy może stanowić nie lada wyzwanie dla nowo przybyłych do Europy osób. Znalezienie i utrzymanie pracy wraz z jednoczesnym przyzwyczajaniem się do różnych norm społecznych i kultur pracy nie należą do prostych zadań. Ponadto procedury administracyjne i biurokracja zazwyczaj komplikują proces poszukiwania pracy i odpowiadania na znalezione oferty. W celu rozwiązania tego problemu powstała bezpłatna gra WORKEEN na smartfony, która za pośrednictwem nowej technologii dostarcza porad i ułatwia dostęp do europejskiego rynku pracy. Opracowana przez finansowany ze środków UE projekt SIRIUS i udostępniona w sklepie Google Play w Światowy Dzień Uchodźcy (20 czerwca) aplikacja pomaga uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl i migrantom odnaleźć się na rynku pracy. Niedawno opublikowany na stronie internetowej projektu komunikat prasowy wyjaśnia: „Nasze rozwiązanie może być wykorzystywane podczas szkoleń indywidualnych lub grupowych organizowanych przez biura pośrednictwa pracy, organizacje działające na rzecz migrantów i inne zainteresowane strony. Oczywiście mogą ją pobrać także sami migranci, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl czy każdy, kto chce rozwinąć swoje umiejętności miękkie, by móc znaleźć pracę”. Jak poinformowano w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie InfoMigrants, WORKEEN to przykład nowego rodzaju gier, które „powstają nie tylko po to, by dostarczać rozrywkę”. Rozwiązanie zostało stworzone przez zespół naukowców z dziedziny nauk społecznych i inżynierów z siedmiu europejskich państw i Kanady.

Dwuetapowe poszukiwanie zatrudnienia i integracja w miejscu pracy

Gra składa się z dwóch poziomów. Pierwszy z nich skupia się na sposobach poszukiwania zatrudnienia oraz procedurach biurokratycznych i administracyjnych, które pozwalają otrzymać ofertę pracy. Gracze dostają także listę dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w państwie przyjmującym, wśród których są między innymi: dokument tożsamości, certyfikat językowy oraz dokumenty potwierdzające wcześniejsze doświadczenie zawodowe i uzyskane wykształcenie. Na drugim etapie gracze zapoznają się z kontekstem społecznym i zawodowym nowego państwa. Przejdą także szkolenie w zakresie niezbędnych umiejętności miękkich, takich jak etykieta miejsca pracy, oraz poznają normy społeczne, takie jak zwyczaje kraju przyjmującego i przyjęte w nim normy zachowania. Zwiększona świadomość kulturowa pozwala na integrację migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl oraz pomaga uniknąć nieporozumień i niezręcznych sytuacji. Celem projektu SIRIUS jest promowanie i ulepszenie strategii dotyczącej inkluzywnej integracji poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich zainteresowanych stron, dlatego na drugim poziomie gry nowi pracownicy poznają swoje prawa i uczą się, jak reagować na potencjalne próby wykorzystywania lub wyzysku. Aplikacja generuje różne scenariusze, a zadaniem gracza jest odnalezienie się w rozmaitych kontekstach społecznych lub zawodowych – od prostych zadań związanych z komunikacją po potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Ta interaktywna gra jest dostępna w języku angielskim, arabskim, farsi oraz w sześciu językach europejskich (czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim i włoskim). Jak podano w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie „programu globalnego zarządzania”, realizowany obecnie projekt SIRIUS (Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets) „jako jeden z pierwszych oferuje interaktywne szkolenie pomagające nowo przybyłym pracownikom migracyjnym i obywatelom UE, którzy dopiero weszli na rynek pracy, znaleźć i rozpocząć pracę w nowym państwie”. Więcej informacji: strona projektu SIRIUS

Słowa kluczowe

SIRIUS, gra, WORKEEN, migrant, osoba ubiegająca się o azyl, uchodźca

Powiązane artykuły