Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Co nowego w projekcie VALCRI: ujarzmianie danych BIG DATA na potrzeby skutecznego zwalczania działalności przestępczej

W lutym 2018 r. w naszej rubryce specjalnej „Nowe technologie w walce z działalnością przestępczą” przedstawialiśmy projekt VALCRI. Z koordynatorem projektu, prof. Williamem Wongiem, rozmawialiśmy o tym, jak w projekcie VALCRI opracowywano bardzo obiecujący system analizy informacji wywiadowczych na temat działalności przestępczej pracujący w oparciu o analizę wizualną i inżynierię poznawczą. Projekt VALCRI zakończył się w czerwcu 2018 r. Prof. Wong opowiada nam, jakie postępy poczyniono w związku z rozwojem tego systemu.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Wprowadzenie na rynek systemu VALCRI (Visual Analytics for Sense-making in CRiminal Intelligence analysis) pozostaje ważnym priorytetem dla prof. Wonga i jego zespołu. „Począwszy od lata 2018 r. nawiązaliśmy kontakt z siłami policyjnymi w UE i poza nią, a system VALCRI został u nich zainstalowany w bezpiecznych lokalizacjach”, zapewnia prof. Wong. „Na początku 2019 r. rozpoczniemy testy na rzeczywistych danych”. Zagwozdka odnośnie prywatności Jeden z najważniejszych problemów, z jakimi mierzył się projekt, dotyczył prywatności i ochrony danych. „Nie była to po prostu kwestia ograniczenia dostępu do danych, lecz raczej zrozumienia, w jaki sposób włączenie profilu określonej osoby do zbioru danych wykorzystywanych do kalkulacji profili, siatek przestępczych i działalności przestępczej, sprawia, że osobę taką trudno »zapomnieć«, gdyby została później uznana za niewinną”, wyjaśnia prof. Wong. „Zrozumienie szczególnej natury zagadnień związanych z prywatnością umożliwiło nam opracowanie nowych podejść i stworzenie projektów obejmujących kwestie dotyczące prywatności od samego początku, a nie biorące je pod uwagę dopiero na późniejszych etapach”. Część zespołu badawczego projektu VALCRI przez dwa lata pracowała nad anonimizacją około miliona zapisów tworzących zbiór danych wykorzystywanych na potrzeby opracowania systemu VALCRI. Druga część zespołu miała za zadanie od-anonimizować te dane. „Przez sześć miesięcy byli oni, niestety, w stanie ustalić tożsamość pojedynczej osoby, przez co ten zbiór danych nie mógł zostać wypuszczony zgodnie z planem”, mówi prof. Wong. „Choć relatywnie łatwo jest losowo zanonimizować dane, anonimizacja danych z zachowaniem określonych relacji między jednostkami w szerokim zbiorze danych jest nie lada wyzwaniem”. Choć ten zbiór danych nie mógł zostać upubliczniony, partnerzy projektu VALCRI uzyskali pozwolenie na jego ponowne wykorzystanie w nowszym projekcie, o nazwie SPIRIT, prowadzonym pod programem „Horyzont 2020”. Dalej i wyżej System VALCRI oczekuje na etap testów, a badacze pracujący w projekcie są przekonani, że dzięki pozyskanemu doświadczeniu będą w stanie zapewnić jego całkowitą zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności w UE. Rok 2019 zapowiada się niezwykle emocjonująco dla prof. Wonga i jego zespołu. „Stworzyliśmy nowe miejsca pracy, aby przekuć system VALCRI na produkty, które policyjni użytkownicy końcowi będą mogli zakupić i uruchomić, a podczas fazy testowej system będzie także badany, aby stwierdzić, w jaki sposób doświadczeni śledczy i analitycy mogą wykorzystywać tę technologię na potrzeby poszerzania swoich możliwości”, dodaje na koniec prof. Wong. „Wierzymy, że gdy tylko system VALCRI będzie w pełni operacyjny, organy egzekwowania prawa zyskają potęgę informacji, aby chronić wolność i bezpieczeństwo Europy i jej obywateli”.

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły