European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Kolejny kamień milowy na drodze do bezemisyjnych, napędzanych akumulatorowo statków

Autorzy specjalnego raportu opisali, w jaki sposób innowacyjny napęd akumulatorowy może umożliwić bezemisyjne rejsy statków żeglugi śródlądowej.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Od momentu, gdy ustalono, że stosowanie napędów akumulatorowych może być sposobem na zmniejszenie rosnących emisji w sektorze transportu wodnego, nie upłynęło wiele czasu. Raport techniczny, który fińska firma Foreship przedstawiła niedawno swoim partnerom z finansowanego przez UE projektu Current Direct, zwiastuje przełom w wykorzystaniu akumulatorów jako głównego źródła napędu statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej. Celem projektu Current Direct jest zademonstrowanie wymiennego systemu akumulatorowego do napędzania statków żeglugi śródlądowej, opartego na co najmniej jednym akumulatorze litowo-jonowym umieszczonym w wymiennym kontenerze, nazywanym e-kontenerem. Zespół projektu szacuje, że użycie wymiennych akumulatorów podłączanych do platformy działającej zgodnie z modelem „energia jako usługa” (ang. Energy-as-a-Service) może zmniejszyć emisje generowane przez europejski transport wodny o 482 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Według raportu technicznego przygotowanego przez firmę Foreship średni wiek jednostek eksploatowanych na Renie to 50 lat, a na 6 000 statków żeglugi śródlądowej można zastosować wymienny napęd akumulatorowy. Jak donosi serwis The Maritime Executive, obecnie rozważa się także przygotowanie kolejnego badania dotyczącego możliwości zastosowania tego rozwiązania na statkach żeglugi przybrzeżnej. Biorąc udział w pracach nad ustanowieniem parametrów systemu akumulatorowego do użycia w transporcie wodnym i powiązanych z nim wymogów, firma Foreship opracowuje ramy koncepcyjne standardowych interfejsów, które zostaną wykorzystane w instalacjach mechanicznych i elektrycznych wymaganych na potrzeby projektu. W oparciu o prace zespołu projektu Current Direct członkowie organizacji Maritime Battery Forum opracowują wytyczne dotyczące ujednoliconych interfejsów na potrzeby wymiennych i montowanych na stałe kontenerów z akumulatorami, co opisano we wcześniejszym artykule opublikowanym w witrynie tej organizacji.

Użyteczne, skalowalne rozwiązanie

Jak można przeczytać w artykule w serwisie The Maritime Executive, Jan-Erik Räsänen, dyrektor technologiczny w firmie Foreship, zauważa, że możliwość wprowadzenia podatku od mazutu stosowanego na statkach, który miałby obowiązywać od 2023 roku, ma negatywny wpływ na obiecujące alternatywne niskoemisyjne paliwa płynne. Badacz mówi, że „w przypadku wszystkich opcji innych niż ciężki olej napędowy, olej napędowy żeglugowy i skroplony gaz ziemny do około 2035 roku będą występować problemy z dostępnością, a realizacja celu związanego z dekarbonizacją wymaga podjęcia działań już dzisiaj”. Räsänen następnie dodaje: „Bezemisyjny napęd akumulatorowy to użyteczne rozwiązanie, które można wdrażać na coraz większą skalę”. Przygotowane przez zespół projektu akumulatory litowo-jonowe zapewniają 3 MWh energii, co pozwala na dalekie, bezemisyjne rejsy statków. Ponadto zastosowanie wymiennego, umieszczonego w kontenerze akumulatora eliminuje konieczność użycia nabrzeżnych stacji ładowania, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów poprzez przyspieszenie obsługi statków. Jak mówi Räsänen, prace nad prototypowym e-kontenerem trwają, a eksploatacja jednostki demonstracyjnej w rotterdamskim porcie rozpocznie się prawdopodobnie w 2023 roku, co „będzie pierwszym krokiem w stronę komercjalizacji”. Inżynier uważa, że standardy opracowane w ramach projektu Current Direct (CURRENT DIRECT – Swappable Container Waterborne Transport Battery) „będą miały kluczowe znaczenie z punktu widzenia użycia komercyjnych napędów akumulatorowych do realizacji celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych”. Na koniec badacz dodaje: „Poza standardowymi wymiarami e-kontenera i jego podstawy pracujemy także nad ujednoliconymi złączami zasilania, standardami komunikacji i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, by umożliwić bezpieczną, elastyczną i ekologiczną eksploatację tego rozwiązania”. Więcej informacji: strona projektu Current Direct

Słowa kluczowe

Current Direct, bezemisyjność, akumulator, statek, transport wodny, akumulator litowo-jonowy

Powiązane artykuły