European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

EUBCE 2019 pyta: jaką rolę odgrywa biomasa w realizacji celów rozwojowych i klimatycznych?

W zeszłym tygodniu w Lizbonie w Portugalii odbyła się 27. konferencja EUBCE (European Biomass Conference and Exhibition). To kluczowe wydarzenie dotyczyło możliwości wykorzystania biomasy do osiągnięcia celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. CORDIS z dumą uczestniczył w tym wydarzeniu.

W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję dotyczącą „prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej wobec klimatu gospodarki do 2050 r.”. W strategii podkreślono potrzebę stworzenia pakietu rozwiązań technologicznych popartych badaniami naukowymi i inwestycjami oraz polityki umożliwiającej podejmowanie działań, jak i wzmocnienie pozycji obywateli. Wizja jest zgodna zarówno z porozumieniem paryskim z 2015 r., którego celem jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, jak i ze strategią celów zrównoważonego rozwoju, przyjętą w 2015 r. Produkcja bioenergii z biomasy (takiej jak odpady rolne lub organiczne) jest kluczowa dla neutralnej dla klimatu przyszłości. EUBCE stworzyła wyjątkowe forum 1 500 delegatów z prawie 80 krajów, na którym mogli oni dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażować się w tegoroczny temat: „Rola biomasy w osiąganiu celów porozumienia paryskiego i wspieraniu celów zrównoważonego rozwoju”. Prof. Maria da Graça Carvalho z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej (DG RTD), była główną przewodniczącą konferencji, a program techniczny był koordynowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. W ciągu czterech dni podczas dwóch sesji plenarnych w unikalny sposób zaprezentowano kluczowe zagadnienia, przy czym brakuje tu miejsca, aby przytoczyć wszystkie aspekty przedstawiane na prezentacjach plakatowych i warsztatach przez ponad 43 wystawców. Postępy na rzecz obniżenia emisyjności W kontekście, w którym biomasa została uznana za odnawialne źródło energii o największym potencjale podczas cieszącą się wielką frekwencją sesji plenarnej we wtorek 28 maja, paneliści dyskutowali o postępie technologicznym w dziedzinie obniżenia emisyjności systemów energetycznych. Obrady rozpoczął Ingwald Obernberger z Bios Bioenergiesysteme z Austrii, nakreślając działania na rzecz zwiększenia udziału spalania biomasy w produkcji bioenergii. Zwrócił uwagę, że konwersja biomasy stałej stanowi 70 % zużycia bioenergii w Unii Europejskiej i 6 % całkowitego zużycia energii w UE. Jednym z postępów w zwiększaniu produkcji była zwiększona elastyczność paliwowa – możliwość stosowania wielu paliw, takich jak drewno i odpady rolne, w poszczególnych zakładach. Wraz z zerową emisją i mechanizmami odzyskiwania ciepła, wpływa ona na wzrost wydajności zakładu. Podczas sesji wielu panelistów wspomniało o potrzebie wprowadzenia jasnych, trwałych motywacji, a także ogólnoeuropejskich przepisów wspierających badania i inwestycje w sektorze bioenergii. Ponadto stwierdzono, że jeżeli UE ma wdrożyć RED II i sprawić, że do 2030 r przynajmniej 32 % energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, biomasa powinna być postrzegana jako uzupełnienie innych źródeł energii odnawialnej (często przywoływany jest wodór). Transformacja w zgodzie z biologią W środę (29 maja) podczas porannej sesji plenarnej, głos zabrali przedstawiciele przemysłu, którzy przedstawili perspektywy osiągnięcia celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. Kees Kwant z Holenderskiej Agencji Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, zdecydowanie stwierdził, że aby osiągnąć cel 2-stopniowego porozumienia paryskiego, zużycie bioenergii musi wzrosnąć czterokrotnie do 2060 roku. Zwrócił uwagę, że choć istnieje plan działania w dziedzinie bioenergii, problemem jest brak postępów wynikający z braku zrównoważonych surowców i zaufania publicznego. W odniesieniu do roli rynków sformułował cztery zalecenia. Po pierwsze, odnowienie poczucia pilności sprawy. Po drugie, przyjęcie zrównoważonych rozwiązań obejmujących takie elementy jak tworzenie miejsc pracy i rozwój obszarów wiejskich. Po trzecie, przyjęcie przez przemysł zintegrowanych rozwiązań, takich jak biorafinerie, które wykorzystują odpady. Wreszcie, stworzenie przez rządy odpowiednich warunków do działania. Dolf Gielen, dyrektor Centrum Innowacji i Technologii IRENA w Bonn w Niemczech, powiedział, że wzrost bioenergii utknął w martwym punkcie. Podał przykład biopaliw, których pięciokrotny wzrost użycia jest niezbędny do osiągnięcia celów klimatycznych. Mimo to, inwestycje spadły z najwyższego poziomu sprzed dziesięciu lat, a przemysł powołuje się na znane przeszkody takie jak brak ram polityki i ceny surowców. Odnośnie kwestii związanych z paliwem lotniczym, doskonale zapowiada się pierwszy europejski ośrodek zajmujący się zrównoważoną produkcją paliw, który ma powstać do 2022 r. w Holandii. Podsumowując sesję, paneliści powtórzyli, że mimo iż nowe technologie, takie jak satelity, pomagają w osiągnięciu celu, to nie uda się zrealizować planu przy wykorzystaniu pojedynczej technologii. Stwierdzono również, że należy lepiej dostosować politykę dotycząca kwestii powiązanych, takich jak użytkowanie gruntów i różnorodność biologiczna. Po dyskusji na temat trudności w wyborze odpowiedniej drogi, ostatnie słowo przedstawił współprzewodniczący André Faaij, dyrektor ds. nauki w ECN (część TNO) w Holandii, który powiedział, że „jeśli polityka wejdzie na wyższy poziom, to będzie ogromna szansa dla całego biopakietu (...) społeczności badawczej, przemysłu, przedsiębiorców, którzy chcą ją wykorzystać”. Po wysłuchaniu wyczerpujących informacji uczestnicy mieli możliwość zgłębienia tematu „ogromnej szansy” poprzez szereg pragmatycznych i inspirujących rozwiązań prezentowanych w całej przestrzeni wystawienniczej EUBCE. Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia

Kraje

Portugalia

Powiązane artykuły