CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Promowanie równouprawnienia płci w badaniach naukowych

Finansowane ze środków Unii Europejskiej konsorcjum prowadzi sześć sesji szkoleniowych na temat integracji płci i płci kulturowej w badaniach naukowych i technologicznych. Internetowe sesje szkoleniowe odbywają się w celu upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Według raportu Global Gender Gap Report 2020 opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, „przy obecnych trendach osiągnięcie pełnej równości, tak by ogólne globalne różnice pomiędzy płciami zostały wyeliminowane, potrwa 99,5 roku”. Oznacza to, że zwyczajnie nie dożyjemy zrównania płci, dlatego podjęcie kroków mających na celu zwiększenie świadomości i umożliwienie kobietom działania jest równie palącą kwestią, jak do tej pory. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt GE Academy przyczynia się do tego poprzez promowanie równouprawnienia płci w badaniach naukowych. Twórcy projektu mają trzy cele. Po pierwsze: rozwój umiejętności menedżerów, nauczycieli akademickich oraz innych osób odpowiedzialnych za wdrażanie w ich instytucjach środków zwiększających równouprawnienie płci. Po drugie: pogłębienie wiedzy fachowej badaczy zainteresowanych wymiarem płciowym ich pracy. Po trzecie: dodatkowy rozwój umiejętności ekspertów ds. płci gotowych do szkolenia społeczności badawczych i akademickich w Europie i poza nią. Program budowania potencjału realizowany przez twórców projektu GE Academy w co najmniej 15 krajach obejmuje osobiste sesje szkoleniowe, szkoły letnie, warsztaty, webinaria, innowacyjne otwarte kursy bazujące na współpracy, a także sesje szkoleniowe dla samych trenerów.

Sześć sesji treningowych online

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021, twórcy projektu prowadzą obecnie sesje szkoleniowe w ramach Tygodni płci w badaniach naukowych obejmujące sześć sesji online zaplanowanych na marzec i kwiecień. Celem tych sesji jest przekazanie wiedzy i zwiększenie świadomości uczestników na temat integracji wymiaru płci i płci kulturowej w badaniach naukowych i technologicznych. Pierwsza sesja, zatytułowana Wprowadzające szkolenie online do wymiaru płci i płci kulturowej w dziedzinie nauk i technologii, odbędzie się 4 marca. Sesja ta jest obowiązkowym wprowadzeniem dla uczestników, którzy nie są zaznajomieni z koncepcją płci kulturowej w badaniach naukowych, jako że wprowadza ona podstawowe koncepcje i definicje powiązane z integracją płci i płci kulturowej w treściach badawczych. Druga sesja szkoleniowa, Wymiar płciowy w badaniach: 4 studia przypadków z dziedziny przedmiotów STEM, odbędzie się 18 marca. Przedmiotem sesji będzie dogłębne wprowadzenie do włączenia płci kulturowej w czterech dziedzinach badań naukowych: mobilności, energii, interakcjach człowiek-komputer oraz robotyce. Kolejna sesja, Wymiar płci i płci kulturowej w badaniach: zdrowie i medycyna, zaplanowana jest na 23 marca. Z kolei sesje nr 4 (25 marca), nr 5 (15 kwietnia) oraz nr 6 (22 kwietnia) będą obejmować dogłębne omówienie koncepcji przedstawionych w drugiej sesji dotyczącej przedmiotów STEM. Te trzy sesje skupią się na wymiarze płci oraz płci kulturowej w następujących dziedzinach badawczych: mobilność, interakcje człowiek-komputer oraz robotyka.

Repozytorium wiedzy na temat równouprawnienia płci

Zainteresowane strony mogą również uzyskać dostęp do repozytorium webinariów i sesji online przygotowanych w ramach projektu GE Academy (Gender Equality Academy). Celem tych działań jest ułatwienie wprowadzenia kwestii związanych z płcią kulturową w dziedzinie badań i innowacji. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2021 r. Więcej informacji: strona projektu GE Academy

Słowa kluczowe

GE Academy, płeć, równouprawnienie płci; badania naukowe, szkolenia, Międzynarodowy Dzień Kobiet

Powiązane artykuły