European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Transcription, summarisation and documentation of meetings using advanced speech technologies, indexing and browsing capabilities

Article Category

Article available in the following languages:

Więcej korzyści ze spotkań

Nowoczesny system organizacji i nagrywania spotkań nie tylko służy przechowywaniu i analizowaniu wyników, ale też przyczynia się do zrewolucjonizowania tego kluczowego elementu realizowania celów biznesowych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Spotkania stanowią integralną część świata biznesu, ale często są źle zorganizowane, jako że zbyt wiele czasu jest przeznaczane na rejestrację wypowiedzi i decyzji. To bardzo niekorzystnie wpływa na efektywność organizacji i stwarza konieczność wprowadzenia bardziej wydajnego systemu. W ramach finansowanego przez UE projektu DOCUMEET przewidziano nowy system zarządzania wszystkimi etapami spotkania. W systemie wykorzystano rozwiązanie uwzględniające cały cykl spotkania, od przygotowania i zaproszenia uczestników po dokumentację i działania następcze. W oparciu o cztery główne komponenty — platformę sprzętową, moduł transkrypcji, moduł streszczania i wyszukiwarkę spotkań — system umożliwia dostęp do planów spotkań, zapisów posiedzeń, nagrań dźwiękowych i streszczeń. Uwzględnia różne poziomy dostępu i działa w różnych rodzajach przedsiębiorstw. Projekt, przy którym współpracowali naukowcy, eksperci w dziedzinie telekomunikacji, podmioty zajmujące się usługami cyfrowymi oraz specjaliści zajmujący się oprogramowaniem, rozpoczął się od określenia użytkowników i zastosowań DocuMeet. Zespół pracował już nad głównymi modułami związanymi z tworzeniem solidnych modeli transkrypcji i streszczania spotkań. Opracował i przetestował platformę bezprzewodowego mikrofonu służącego do nagrywania spotkań i gromadzenia informacji na potrzeby projektu. Oczekuje się, że po ukończeniu projektu powstanie zintegrowany system przeznaczony do obsługi spotkań, nagrywania, transkrypcji, analizy i streszczania oraz do wyszukiwania danych zebranych w czasie spotkań. Dzięki systemowi przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić spotkania w bardziej efektywny sposób, lepiej wykorzystując czas, a to zwiększy ich konkurencyjność i rentowność. Produkt końcowy będzie skierowany przede wszystkim do organizacji prowadzących usystematyzowane formalne spotkania, w przypadku których system DocuMeet będzie spełniał oczekiwania użytkowników. Co ważne, mimo że na rynku jest wiele urządzeń do zapisu dźwiękowego spotkań, żadne z nich nie zapewnia wysokiej jakości dźwięku do transkrypcji, którą oferuje DocuMeet. Obecnie dostępne programy zapisu mowy (speech-to-text) nie obejmują też tak zaawansowanych funkcji transkrypcji i streszczania, dzięki czemu DocuMeet zajmuje wyjątkową pozycję. Taki system może mieć wiele pozytywnych skutków w ujęciu efektywności organizacji i jej możliwości gromadzenia danych. Mówiąc prościej, dzięki systemowi DocuMeet kluczowe rezultaty spotkań, tj. udoskonalenia, pomysły, propozycje i rozwiązania, będą mogły być lepiej zastosowane i spożytkowane.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania