Skip to main content
European Commission logo print header

Partnerships for Sustainable Shrimp Aquaculture

Article Category

Article available in the following languages:

Czystsza i bardziej ekologiczna produkcja krewetek

Intensywna produkcja krewetek stanowi ważny element wielu gospodarek azjatyckich, a ich największymi rynkami zbytu są kraje uprzemysłowione. W projekcie partnerskim między UE a Indiami zbadano, w jaki sposób można by obniżyć negatywny wpływ tego rodzaju hodowli na środowisko.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Azjatycka akwakultura odpowiada za ponad 80% światowej produkcji krewetek. Jest ona ważną gałęzią gospodarki dla krajów azjatyckich produkujących oraz państw uprzemysłowionych, będących odbiorcami tych produktów. Szkodliwy wpływ, jaki większość azjatyckich hodowli krewetek wywiera na środowisko oznacza konieczność stworzenia zaawansowanych systemów odprowadzania ścieków, które jednocześnie zwiększyłyby wydajność produkcji. Z kolei europejska akwakultura nie posiada intensywnych hodowli krewetek, pomimo dysponowania rozległą wiedzą na temat hodowli ryb. W ramach inicjatywy PASSA (Partnerships for sustainable shrimp aquaculture), finansowanej ze środków UE, zbadano możliwości wdrożenia opłacalnych systemów oczyszczania ścieków w przypadku wycieków z hodowli krewetek. Systemy te mogą zwiększyć produktywność, a jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko spowodowany wyciekami z farm krewetek i silnymi zanieczyszczeniami w nich zawartymi. Partnerzy z UE i Indii wymieniali się wiedzą na temat dwóch najczęściej hodowanych gatunków — Penaeus monodon i Penaeus vannamei — aby stworzyć specjalnie skomponowany pokarm dla krewetek. Specjalistyczny pokarm nie był dotychczas dostępny z powodu ograniczonej wiedzy w zakresie chłonnej i trawiennej fizjologii tych istot. Uczestnicy inicjatywy rozpowszechniali wiedzę na temat wdrażania opłacalnych systemów, które pozwoliłyby na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko podczas oczyszczania hodowli krewetek. Naukowcy zbadali także zastosowanie systemów zamkniętych odpowiednich do hodowli P. monodon i P. vannamei w UE. W Indiach i we Włoszech zorganizowano osiem warsztatów i cztery szkolenia. Umożliwiły one wymianę informacji między hinduskimi i europejskimi naukowcami w zakresie biologii i hodowli krewetek, a także oczyszczania wód odpływowych. Wiedzę rozpowszechniano także wśród interesariuszy sektora hodowli krewetek. Prace doświadczalne przeprowadzone w laboratoriach i akwakulturach dostarczyły informacji w zakresie zarządzania odpadami stałymi i substancjami odżywczymi w wodach ściekowych z farm krewetek. Ponadto uczeni uporządkowali dużą ilość danych dotyczących czynników ekologicznych, fizycznych, chemicznych, fizjologicznych i społeczno-gospodarczych związanych z hodowlą krewetek. Sukces projektu PASSA pozwoli konsumentom delektować się owocami morza bez szkody dla ich naturalnego środowiska w wyniku negatywnych skutków wycieków z hodowli krewetek.

Słowa kluczowe

Produkcja krewetek, oddziaływanie na środowisko, akwakultura, hodowle krewetek, ścieki, PASSA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania