European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Vehicle Concept Modelling

Article Category

Article available in the following languages:

"Rysowanie" na komputerze przyspiesza projektowanie finalnych wersji pojazdów

Wykorzystanie mocy komputerów radykalnie skróciło czas produkcji nowych pojazdów w motoryzacji. Nowe pokolenie projektantów wyszkolonych w młodej jeszcze dziedzinie modelowania koncepcyjnego niesie ze sobą obietnicę jeszcze większego skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Europejscy producenci oryginalnego sprzętu dla branży motoryzacyjnej stoją pod coraz większą presją coraz szybszego wprowadzania nowych produktów na rynek. Stosowanie dokładnych modeli i symulacji przed opracowaniem szczegółowych, wspomaganych komputerowo projektów może zoptymalizować aspekty wydajnościowe i zwiększyć jakość, skracając jednocześnie czas potrzebny na wprowadzenie nowego produktu na rynek. Modelowanie koncepcyjne pojazdów staje się w związku z tym ważnym narzędziem projektowania w motoryzacji. Naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt "Vehicle concept modelling" (VECOM) mający na celu przeszkolenie młodych naukowców w zakresie modelowania wydajności funkcjonalnej przed tworzeniem wspomaganych komputerowo modeli projektowych. W czasie gdy liczne aspekty wydajnościowe muszą się wzajemnie równoważyć zgodnie z niekiedy sprzecznymi specyfikacjami, a kluczowe znaczenie ma czas, nowatorskie metody opracowywane w ramach projektu VECOM powinny być bardzo ważne dla branży motoryzacyjnej. W ramach tego projektu dwudziestu dwóch naukowców na wczesnym etapie kariery wzięło udział w intensywnych programach szkoleniowych w instytucjach goszczących. Większość z nich była w trakcie pisania rozpraw doktorskich z filozofii, który to tytuł przed zakończeniem projektu udało im się uzyskać — lub wydatnie zbliżyć do ich uzyskania. Do udziału w projekcie pozyskano również siedmiu naukowców o ugruntowanej pozycji. Oprócz wymian z różnymi instytucjami uczestnicy projektu brali udział również w licznych warsztatach i konferencjach, na których byli zachęcani do prezentowania swojej pracy. Zorganizowano łącznie 30 wydarzeń szkoleniowych. Wynikiem projektu było ponad 100 publikacji. Duża grupa młodych naukowców przeszkolonych w zakresie modelowania koncepcyjnego pojazdów w ramach licznych wymian z instytucjami świata nauki i przemysłu jest teraz gotowa do wejścia do gry i wsparcia przyspieszonego projektowania nowych pojazdów w motoryzacji. Możliwość przetestowania różnych koncepcji w celu zrównoważenia kompromisów zawieranych w odniesieniu do wielu różnych pożądanych funkcji przed przejściem do szczegółowego projektowania komputerowego będzie miała duży wpływ na konkurencyjność unijnych producentów z branży samochodowej. Główne korzyści mają być również odczuwane przez konsumentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania