European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Exploring natural variation of Shade Avoidance Syndrome in Arabidopsis using high-throughput phenotyping and Genome-wide association studies

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie unikania zacienienia przez rośliny

Naukowcy opracowali zaawansowaną, wysokowydajną metodę badania reakcji roślin na zmiany w oświetleniu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Powszechnie wiadomo, że rośliny zmieniają sposób wzrostu w odpowiedzi na zmianę warunków oświetleniowych, co jest zjawiskiem znanym jako syndrom unikania cienia (SAS). Jednakże syndrom SAS nie został jeszcze dobrze zbadany u roślin dorosłych i wiele pytań na temat genetycznej i molekularnej kontroli tego procesu pozostaje bez odpowiedzi. Celem finansowanego ze środków UE projektu SAS-ARABIDOPSIS-GWA było zbadanie tego poprzez opracowanie złożonego wysokowydajnego systemu obrazowania i zbierania danych na potrzeby badania syndromu SAS u Arabidopsis thaliana. W połączeniu z analizami genetycznymi, dostarczyłoby to nowych danych na temat fizycznych i genetycznych zmian u dorosłych roślin w reakcji na słabe warunki oświetleniowe. Wczesne prace skupiały się na opracowaniu systemu obrazowania i przepływu danych (data pipeline). Wymagało to ustandaryzowanych protokołów wzrostu, oprogramowania do przetwarzania obrazów 2D na punkty danych 3D i przechowywania danych w bazie danych. Z wykorzystaniem tego systemu wyhodowano i scharakteryzowano blisko 200 roślin. Jednocześnie, z każdej rośliny pobrano dane genetyczne na potrzeby badania asocjacyjnego całego genomu (GWA), aby powiązać cechy fizyczne i genetyczne. Wstępne wyniki wykazały, że geny biorące udział w SAS w młodych roślinach odgrywały inne role w roślinach dorosłych. Zidentyfikowano kilka nowych genów, które odgrywały rolę w SAS i zostaną one poddane dalszym badaniom. System obrazowania opracowany w ramach tego projektu jest bardzo precyzyjny, dzięki czemu może być wykorzystywany w rozmaitych badaniach nad fizjologią roślin. Wraz z innymi wynikami badań, SAS-ARABIDOPSIS-GWA będzie miał duży wkład w nasze zrozumienie rozwoju roślin.

Słowa kluczowe

Rośliny, syndrom unikania cienia, roślina dorosła, Arabidopsis thaliana, analizy genetyczne, warunki oświetleniowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania