Skip to main content

Advanced cellulose packaging

Article Category

Article available in the folowing languages:

Opakowania łatwiejsze w recyklingu

Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i ograniczenie ilości generowanych odpadów to cele, do których powinien dążyć cały świat. Zwiększenie wykorzystania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych w Europie o zaledwie 5% pozwoliłoby ograniczyć ilość nieodnawialnych odpadów plastikowych o ponad 300 000 ton.

Technologie przemysłowe

Obecnie europejski rynek opakowań plastikowych zużywa blisko 18 ton tworzyw sztucznych, czyli prawie 40% całkowitego zapotrzebowania. Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP) jest stosowane do wydłużenia okresu przydatności do spożycia minimalnie przetwarzanych produktów spożywczych, takich jak sery czy mięso. Te specjalne opakowania muszą utrzymywać wewnątrz atmosferę odpowiednią dla takiej żywności. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ADCELLPACK (Advanced cellulose packaging) naukowcy testowali zaawansowane opakowania celulozowe, mające zastąpić MAP w opakowaniach gotowego do spożycia sera w plasterkach. Dzięki zmianie składników w procesie wytwórczym zwanym "kształtowaniem termicznym", tacki będą w 100 % nadawały się do utylizacji. Materiały biologiczne (celulozowe) w połączeniu z poliestrami mogą stanowić doskonały substytut dla polimerów nienadających się do recyklingu. Uczestnikom projektu ADCELLPACK udało się osiągnąć dwa główne cele. Opracowali oni i scharakteryzowali podłoże papierowe o ulepszonych właściwościach w zakresie wydłużania. Aby poprawić właściwości mechaniczne, uczeni opracowali także biodegradowalne polimery oparte na mieszaninie polikwasu mlekowego (PLA) i poliglikolidu w różnych proporcjach. PLA to powszechnie stosowany bioplastik, będący termoplastycznym poliestrem otrzymywanym z surowców odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana czy korzenie tapioki. Ostateczną zoptymalizowaną strukturę przetestowano poprzez porównanie jej z konwencjonalnym opakowaniem na ser w plasterkach dostępnym na rynku. Analizy okresu przydatności do spożycia dały dobre wyniki. Nowe materiały pomyślnie przeszły też analizę fazy gazowej nad roztworem, testy mikrobiologiczne i testy biodegradowalności. Badania przeprowadzone w ramach projektu ADCELLPACK dostarczyły obszernych informacji na temat właściwości materiałów, szczególnie tych odnawialnych. Wiele z tych materiałów może zostać potencjalnie opatentowanych.

Słowa kluczowe

Opakowania nadające się do recyklingu, tworzywa nieodnawialne, zaawansowane opakowania celulozowe, ser w plasterkach, polikwas mlekowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania