Skip to main content

Identification, homing and monitoring of therapeutic cells for regenerative medicine – Identify, Enrich, Accelerate

Article Category

Article available in the folowing languages:

Postępy w dziedzinie medycyny regeneracyjnej

Medycyna regeneracyjna skupia się na naprawie lub wymianie tkanki funkcji narządu utraconej w wyniku uszkodzenia, za pomocą komórek macierzystych lub komórek progenitorowych. Szersze zastosowanie tej nowej koncepcji w praktyce klinicznej wymaga znacznego udoskonalenia technologii komórek macierzystych.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany przez UE projekt IDEA został zainicjowany przez multidyscyplinarne konsorcjum 11 partnerów. Celem projektu jest udoskonalenie istniejących narzędzi i stworzenie nowych do identyfikacji, samonakierowania i monitorowania komórek macierzystych. Naukowcy opracowali techniki izolacji, rozrostu i charakteryzacji komórek macierzystych/progenitorowych z różnych źródeł. Zastosowali metody fotoniczne do kontaktu i bezmarkerowej identyfikacji oraz selekcji komórek o potencjale leczniczym. W końcu opracowali pierwsze prototypy urządzenia do selekcji komórek magnetycznych do wychwytywania i transportowania komórek o potencjale leczniczym przez układ krążenia. Dla potrzeb przyszłych testów in vivo nad potencjałem leczniczym różnych komórek macierzystych, naukowcy stworzyli model zwierzęcy choroby Alzheimera. Opracowali nanocząsteczki magnetyczne, które mogą posłużyć za wskaźniki, oraz sprzęt do obrazowania służący do monitorowania tych komórek. Projekt IDEA oferuje możliwość opracowania i ustanowienia nowych koncepcji terapeutycznych medycyny regeneracyjnej. Ma on potencjał, by przezwyciężyć ograniczenia bieżących leków, zwłaszcza w przypadku pacjentów cierpiących na choroby naczyniowe i nerwowe, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona.

Słowa kluczowe

Medycyna regeneracyjna, komórki macierzyste, samonakierowanie, monitoring, fotoniczny, identyfikacja bezmarkerowa, prototyp, selekcja komórek magnetycznych, model, choroba Alzheimera, nanocząsteczki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017