European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-30

Investigation of the Regulation of Toll-like Receptor Mediated Transcription

Article Category

Article available in the following languages:

Genetyczne podłoże stanu zapalnego

Stan zapalny może mieć niszczycielski wpływ na nasze zdrowie, prowadząc niekiedy do chorób zapalnych. Opisanie mechanizmów molekularnych, które zachodzą od momentu rozpoznania mikroorganizmu do rozpoczęcia stanu zapalnego, mogłoby przyczynić się do powstania terapii takich chorób.

Zdrowie icon Zdrowie

Odpowiedź immunologiczna jest uzależniona od rozpoznania patogenu z użyciem wyspecjalizowanych czujników, tzw. receptorów toll-like (TLR). TLR jest aktywowany poprzez wiązanie różnych elementów bakteryjnych, takich jak glikolipidy, lipopolisacharydy (LPS) lub RNA. Wywołuje to kaskadę sygnałową, której kulminacją jest ekspresja genów zapalnych. Mimo istotności aktywacji TLR niekontrolowana lub przedłużająca się aktywacja może mieć wyniszczające konsekwencje. Należą do nich choroby zapalne. Różne ujemne czynniki regulatorowe zapobiegają takiej przedłużającej się aktywacji receptora i precyzyjnie regulują procesy aktywacji TLR. To zjawisko nosi nazwę tolerancji TLR i było przedmiotem badań finansowanego przez UE projektu "Investigation of the regulation of toll-like receptor mediated transcription" (TLR TOLERANCE). Istnieje coraz więcej dowodów na to, że tolerancja TLR jest uwarunkowana genetycznie i tylko niektóre geny przekładają się na tolerancję na LPS. Selektywne wyłączanie genów zapalnych lecz nie przeciwbakteryjnych pozwala na utrzymanie odporności na mikroorganizmy przy jednoczesnym zapobieganiu chorobom zapalnym. Naukowcy z projektu TLR TOLERANCE badali mechanizmy takiego selektywnego wyciszania genów. Stwierdzili, że białko 3 białaczki z linii limfocytów B (bcl3) dezaktywowało czynnik jądrowy (NF)-kb, będący czynnikiem transkrypcyjnym, i wywoływało tolerancję. Ten czynnik transkrypcyjny jest zwykle aktywowany przez LPS. Ponadto naukowcy przeprowadzili analizę bioinformatyczną wielu genów docelowych LPS i ustalili, że NF-kb może wiązać tylko geny związane z tolerancją na LPS. Dzięki ustaleniu mechanizmów dezaktywacji NF-kb naukowcy mogli wyjaśnić oddziaływania tego czynnika z białkiem bcl3 i precyzyjnie określić miejsca wiązania. Te odkrycia umożliwiły opracowanie peptydów o możliwym działaniu terapeutycznym, polegającym na obniżeniu poziomy prozapalnej cytokiny IL-23 w komórkach. Podsumowując, prace projektu TLR TOLERANCE stworzyły podstawy do wyjaśnienia regulacji procesów zapalnych na poziomie transkrypcyjnym. Dalsze badania nad regulowaniem aktywności uzyskanych peptydów mogą doprowadzić do stworzenia innowacyjnych interwencji terapeutycznych w leczeniu chorób zapalnych.

Słowa kluczowe

Choroby zapalne, receptor toll-like, lipopolisacharydy, szlak sygnałowy, tolerancja TLR, białko 3 białaczki z linii limfocytów B, NF-kb, peptyd

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania