Skip to main content

Source tracking and monitoring of mould contamination in food production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe urządzenie pomaga zachować świeżość soków owocowych

Naukowcy stworzyli wysokoprzepustowe prototypowe urządzenie, umożliwiające wykrywanie i śledzenie zanieczyszczenia soków owocowych grzybami.

Technologie przemysłowe

Niedawne badania pokazują, że nawet 40% soków owocowych marnuje się w wyniku zakażeń grzybiczych. Obecne metody detekcji opierają się identyfikacji wizualnej, która jest powolna, kosztowna i uniemożliwia wykrycie skażeń niskiego poziomu czy identyfikację określonych gatunków zanieczyszczających. W ramach finansowanego przez UE projektu FUST (Source tracking and monitoring of mould contamination in food production) próbowano rozwiązać ten problem poprzez opracowanie zautomatyzowanego systemu do szybkiej i niskonakładowej identyfikacji zanieczyszczających gatunków grzybów. Uczeni wykorzystali do analizy technikę noszącą nazwę spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Zespół projektu FUST zbadał, przetestował i wytypował różne elementy, które wchodzą w skład ukończonego systemu. Są to m.in. płytki do inkubacji pleśni, inkubatory, sonikatory, wirówki i systemy do przetrzymywania płynów. Uczeni opracowali i przetestowali przemysłowy protokół umożliwiający szybkie i dokładne oznaczanie zanieczyszczeń grzybiczych w sokach. Zaprojektowano także zautomatyzowany system wysokoprzepustowy, skupiając się przede wszystkim na automatyzacji procesu pracy z płynami. System ten pozwala na automatyzację wszystkich etapów przygotowania próbki i przetworzenie nawet 96 próbek jednocześnie. Uczeni przygotowali bazę danych służącą do śledzenia źródła zanieczyszczenia, a także prosty interfejs użytkownika. Powstały również algorytmy rozpoznające dopasowanie próbki z informacjami z bazy danych. Prototypowe urządzenie FUST stanowi w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do śledzenia i wykrywania zanieczyszczeń w sokach owocowych. W dalszej perspektywie pomoże ono w ograniczeniu liczby przypadków skażenia i przyczyni się do poprawy konkurencyjności branży spożywczej.

Słowa kluczowe

Sok owocowy, wysokoprzepustowe, zanieczyszczenie grzybami, FUST, pleśń, produkcja żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania