Skip to main content
European Commission logo print header

European Australasian Thysanoptera Semiochemical Network (EATS Network)

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku zwalczania wciornastków przy pomocy substancji semiochemicznych

Finansowany przez UE i Nową Zelandię program wymiany naukowej wspiera badania nad kontrolą wciornastków, powszechnego szkodnika rolnego.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wciornastki to małe owady powodujące szkody w wielu uprawach, przenoszą one też wirusy. Ostatnio rozpoczęto wykorzystywanie substancji semiochemicznych (feromonów i substancji sygnałowych) do zwalczania większych szkodników owadzich, jednak technika ta była dotąd stosowana z mniejszym powodzeniem w przypadku wciornastków. Projekt "European Australasian Thysanoptera Semiochemical Network (EATS Network)" (EATS) to międzynarodowy program wymiany personelu naukowego (IRSES) promujący współpracę naukową na rzecz semiochemicznego zwalczania wciornastki. W ramach projektu EATS wspierano w głównej mierze wymianę naukową między dwiema instytucjami z Australazji i czterema z Europy. Skupia się ona na zrozumieniu reakcji wciornastki na określone substancje semiochemiczne, identyfikacji feromonów agregacyjnych i skutkach stosowania substancji semiochemicznych na naturalnych wrogów wciornastki. Naukowcy zbadali też wpływy środowiskowe (np. zapach tła) na sygnałowanie semiochemiczne w gatunku wciornastka Frankliniella occidentalis. Odkryli, że reakcja wciornastka na repelenty i atraktanty zmienia się pod wpływem zapachu tła. Zidentyfikowali też kilka nowych feromonów agregacyjnych u wybranych wciornastek, które mogą być przydatne w roli atraktantów. W szczególności podczas prac projektu zidentyfikowano substancję semiochemiczną, które przyciągają powszechnego wroga naturalnego wciornastka. Sieć EATS nadała badaniom nad substancjami semiochemicznymi do zwalczania wciornastka status priorytetowy. Dzięki temu w przyszłości mogą powstać narzędzia do skuteczniejszego zwalczania szkodników.

Słowa kluczowe

Wciornastki, kontrola biologiczna, szkodnik rolny, uprawy, substancja semiochemiczna, substancja sygnałowa, szkodniki owadzie, feromony agregacyjne, zapach tła, repelent, atraktant, zwalczanie szkodników

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania