Skip to main content

"ENvironment, EPigenetics and the Initiation of Allergic asthma"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Genetyka astmy na tle alergicznym

Choroby alergiczne mają ogromy wpływ na poszczególne osoby i całe społeczeństwa. W ramach finansowanego przez UE projektu badano podłoże genetyczne chorób alergicznych, aby poznać czynniki ryzyka i zapobiegać ujawnieniu choroby.

Zdrowie

Astma alergiczna daje podobne objawy do zwykłej astmy i jest przewlekłą chorobą zapalną wywołaną przez zaburzenia układu odpornościowego. Ma negatywny wpływ na życie chorych i jest obciążająca dla gospodarki. Roczne koszty europejskiego systemu opieki zdrowotnej wynoszą około 25 miliardów euro. Projekt "Environment, epigenetics and the initiation of allergic asthma" (ENEPIA) miał na celu przeprowadzenie badania eksperymentalnego na myszach, aby poznać zmiany epigenetyczne spowodowane czynnikami środowiskowymi. Głównym zagadnieniem był wpływ astmy u rodziców na podatność potomstwa na astmę i jej ewentualne nasilenie. Naukowcy korzystali z samic i samców myszy z alergią lub bez. Krzyżowali myszy w każdej możliwej kombinacji i testowali potomstwo pod kątem reakcji alergicznych. Wyniki sugerują, że astma alergiczna u potomstwa jest głównie uwarunkowana astmą alergiczną u matki. Potomstwo matek z astmą alergiczną cierpiało na najcięższe alergie, niezależnie od występowania lub nie alergii u ojca. Alergia u ojca miała ograniczony wpływ na występowanie alergii u potomstwa. Wyniki badania nakreśliły szlaki genetyczne uczestniczące w astmie alergicznej, wskazując na astmę alergiczną u matki jako główny czynnik prognostyczny astmy u potomstwa. Te wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia wpływu środowiska matczynego i podatności potomstwa na alergie. Wyniki mogą też znaleźć szersze zastosowanie. Nie tylko mogą przełożyć się na zmiany w poziomie narażenia na czynniki środowiskowe podczas ciąży, lecz dają też możliwość opracowania strategii prewencyjnych u dzieci z grupy wysokiego ryzyka. Wynikiem długoterminowym może więc być zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i poprawa jakości życia przyszłych pokoleń.

Słowa kluczowe

Astma na tle alergicznym, astma, alergia, choroba zapalna, opieka zdrowotna, epigenetyka, zmiany epigenetyczne, czynniki środowiskowe, astma u rodziców, odpowiedź alergiczna, szlak genetyczny, środowisko matczyne, narażenie na czynniki środowiska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania