Skip to main content

A HOLISTIC EXERGETIC MODEL OF THERMAL COMFORT INCLUDING THE INDIVIDUAL THERMAL BACKGROUND AND PRODUCTIVITY OF AN OFFICE WORKER IN SUMMERTIME

Article Category

Article available in the folowing languages:

Komfort termiczny zwiększa produktywność pracowników

Niedawne badania wykazały związek między komfortowymi warunkami pracy a produktywnością. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE zajęli się zatem badaniem czynników środowiskowych i osobistych składających się na wygodne środowisko pracy.

Technologie przemysłowe

Dowiedziono, że osoby zadowolone z warunków pracy są zdrowsze i mają wyższą wydajność pracy. Stopień zadowolenia ze środowiska pracy (komfort cieplny) zależy nie tylko od czynników takich jak przemiana materii, izolacja zapewniana przez odzież, temperatura i wilgotność, ale także od osobowości. Pomimo tych dowodów nakłady na optymalizację warunków termicznych w budynkach stanowią zaledwie dziesiątą część całkowitych wydatków na eksploatację. W ramach projektu EXCOMMOD IBP (A holistic exergetic model of thermal comfort including the individual thermal background and productivity of an office worker in summertime) zaprojektowano model teoretyczny komfortu termicznego wraz z odpowiednimi algorytmami. Za cel przyjęto opracowanie nowego, holistycznego modelu komfortu termicznego w środowisku biurowym poprzez uwzględnienie tła termicznego i zachowań indywidualnych. Zaprojektowano cykl pięciu eksperymentów umożliwiających precyzyjne kontrolowanie warunków w pomieszczeniu. Badana osoba miała widok na środowisko zewnętrzne i możliwość obsługiwania okien, rolet i innych elementów pomieszczenia. Badacze przyjrzeli się reakcjom psychologicznym, fizjologicznym i behawioralnym kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat w różnych warunkach termicznych występujących latem. Oprócz analiz danych doświadczalnych prowadzono interdyscyplinarne dyskusje na poziomie międzynarodowym i dokonano szczegółowego przeglądu piśmiennictwa. W efekcie stworzono ramowe wytyczne dla adaptacyjnego modelu równowagi cieplnej, uwzględniającego czynniki behawioralne w postaci adaptacji ubrania przez pracowników biurowych oraz indywidualne tło cieplne. Nowy model bazuje na istniejących modelach komfortu termicznego, dzięki czemu można go łatwo wprowadzić do istniejących programów symulacyjnych. Zaproponowany nowatorski model powinien przyczynić się do poprawy zdrowia i produktywności europejskich pracowników. Wyniki projektu EXCOMMOD IBP dodatkowo wspomogą tworzenie bardziej energooszczędnych budynków, przyczyniając się do realizacji celów UE dotyczących przechodzenia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną.

Słowa kluczowe

Produktywność, warunki pracy, komfort termiczny, środowisko termiczne, pracownik biurowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania