Skip to main content

high fidelity Presence and Interaction: convergence of computer graphics, vision and robotics for improving human-robot and human-computer interaction

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej realistyczne postacie ludzi

Zespół badaczy europejskich rozszerzył i skonsolidował kluczowe techniki matematyczne pozwalające zwiększać realizm postaci generowanych komputerowo. Partnerzy opracowali też metody zwiększające zdolność komputerów do interpretowania ruchów ludzi i reagowania na nie.

Gospodarka cyfrowa

Symulowane postacie występujące w światach wirtualnych, na przykład w scenariuszach szkoleniowych, są często nierealistyczne i mało wiarygodne. Osiągnięcie realizmu (w tym przypadku wrażenia obecności) wymaga użycia kilku zaawansowanych technik graficznych. Za cel finansowanego ze środków UE projektu HIFI-PRINTER przyjęto scalenie kluczowych technologii wiernie oddających wrażenie obecności, aby postacie generowane komputerowo stały się bardziej realistyczne i wiarygodne. Projekt realizowany był przez jeden podmiot w ramach programu Marie Curie siódmego programu ramowego (7PR), od kwietnia 2011 r. do marca 2014 r. Badacze zajęli się nowatorskim środowiskiem symulacji w czasie rzeczywistym opartym na metodach algebry geometrycznej. W odróżnieniu od wcześniejszych, niejednorodnych technik, nowa metoda ujednolica i płynne integruje różnorodne technologie symulacji. Uczestnicy projektu badali też możliwości wykrywania i interpretowania przez postacie wirtualne działań ludzi, na przykład ruchów rąk i wyrazów twarzy, i odpowiedniego reagowania na takie sygnały. Badacze przeszli szkolenia z najnowszych metod jawnego stosowania takich procesów i mieli możliwość wykorzystania tych koncepcji w praktyce. Prace projektu przyniosły kilka ważnych publikacji, w tym prezentacje na konferencjach, rozdział do książki i jedną samodzielnie opracowaną książkę. Projekt HIFI-PRINTER badał ujednolicanie kluczowych metod zwiększania realizmu postaci generowanych komputerowo. Badania dotyczyły też metod interpretowania ruchów ludzkich przez postacie symulowane.

Słowa kluczowe

Postacie wirtualne, poruszanie się ludzi, realizm, obecność, wysoka wierność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania