Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Integrated Design of Optimal Ventilation Systems<br/>for Low Cabin and Ramp Noise

Article Category

Article available in the following languages:

Nowoczesne koncepcje zintegrowanego systemu wentylacji mogą zmniejszyć hałas w kabinie samolotu

Jedna z unijnych inicjatyw miała na celu zbadanie metod ograniczania hałasu w kabinie samolotu, kładąc nacisk na systemy klimatyzacji (ECS) i interakcje aerodynamiczne podzespołów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Poziom hałasu w kabinie samolotu wpływa na wygodę pasażerów oraz na bezpieczeństwo i higienę pracy personelu pokładowego i serwisowego. Istotnym czynnikiem są tu systemy klimatyzacji, czyli chłodzenia i wentylacji, jednak fundamentalne cechy fizyczne turbulencji w zamkniętych przestrzeniach nadal nie są dokładnie znane. W ramach projektu IDEALVENT (Integrated design of optimal ventilation systems for low cabin and ramp noise) badano poziom hałasu w samolocie, skupiając się na modelowaniu interakcji akustycznych i aerodynamicznych między podzespołami układów klimatyzacji. Aby lepiej zrozumieć te mechanizmy interakcji, partnerzy projektu przeprowadzili szeroko zakrojone eksperymenty i wprowadzili zaawansowane zmiany analityczne i numeryczne. W drodze innowacyjnych metod doświadczalnych zbadali oni skutki instalacji aerodynamicznych i akustycznych. W ten sposób opracowali rzetelne multimodalne techniki rozkładu z wykorzystaniem zestawów mikrofonów i głośników. Uczeni badali też strategie pasywnego przepływu i kontroli hałasu najpierw w warunkach laboratoryjnych, a potem na rzeczywistych urządzeniach przemysłowych. Wiedza zdobyta w trakcie badań doświadczalnych i analiz numerycznych skutków instalacji umożliwiła członkom zespołu opracowanie zoptymalizowanych strategii ograniczania hałasu, które mają największy potencjał do obniżania poziomu hałasu systemów klimatyzacji. Projekt IDEALVENT przyniósł nowe koncepcje projektowania systemów wentylacji w samolotach, które przyczynią się do zmniejszenia hałasu w kabinie o 3 do 10 decybeli. Te ulepszenia powinny zminimalizować szkodliwość hałasu w samolotach, a opracowane techniki znajdą zastosowanie przy ograniczaniu hałasu również w innych kontekstach. Projekt miał też swój bezpośredni wkład w osiągnięcie wielu celów określonych przez Komitet Doradczy ds. Badań nad Aeronautyką w Europie (ACARE) w strategicznym planie działań na rzecz badań i innowacji w zakresie transportu powietrznego, a także w ramach programu rozwoju lotnictwa FlightPath 2050.

Słowa kluczowe

Hałas w kabinie samolotu, systemy klimatyzacji w samolotach, IDEALVENT, systemy wentylacyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania