Skip to main content

Best Engineering Training in Electric, Lightweight and Quiet Driving

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sieć szkoleniowa ułatwia badania w dziedzinie pojazdów elektrycznych

Ekologiczne, ciche i zrównoważone samochody hybrydowe i elektryczne to przyszłość transportu drogowego. W ramach inicjatywy UE przeszkolono doktorantów, aby rozwiązać niektóre charakterystyczne dla tego ważnego rynku wschodzącego problemy, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu, drgań i komfortu jazdy (ang. noise, vibration and harshness, NVH) oraz dynamiki pojazdów.

Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Badania podstawowe

Znacząca liczba prac badawczo-rozwojowych jest poświęcona samochodom hybrydowym i elektrycznym oraz niezbędnej infrastrukturze do ich ładowania. Wciąż nie ma jednak żadnego programu uniwersyteckiego, który obejmowałby wszystkie niezbędne aspekty tego zagadnienia, w tym hałas, drgania i komfort jazdy (NVH), lekka konstrukcja (LWD) i hybrydyzacja/elektryfikacja (H/E). Jeśli nie zintegruje się tych zagadnień, mogą pojawić się sprzeczne wymagania projektowe przy tworzeniu samochodów hybrydowych i elektrycznych. W ramach finansowanego przez UE projektu ELIQUID przeprowadzono szkolenia dla rozpoczynających karierę naukowców (ESR), polegające na interdyscyplinarnych programach badawczych dla doktorantów, na temat tworzenia wydajnych samochodów hybrydowych i elektrycznych. Projekt ELIQUID umożliwił współpracę czterech początkujących naukowców i doświadczonych specjalistów z kluczowych instytucji akademickich i przemysłowych w zakresie badań nad NVH, LWD i H/E. Młodzi naukowcy otrzymali pomoc w określeniu innowacyjnych tematów, które mogą poruszyć w swoich pracach doktorskich i odbyli specjalistyczne szkolenia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestniczyli w wykładach organizowanych w ramach sieci partnerskiej oraz szkoleniach specjalnie dostosowanych do interdyscyplinarnego charakteru projektu. Stypendyści uczestniczyli zarówno w pracach badawczych, jak i części praktycznej obejmującej zastosowanie nowych metod testowania i symulacji. Każdy uczestnik sporządził raport zawierający samoocenę. Raporty te są dostępne w otwartej publikacji, którą można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu. Publikacja umożliwia wgląd w teorię dotyczącą metod badanych w ramach projektu ELIQUID, zawiera ocenę ich zastosowania w przemyśle, pytania badawcze i przyszłe wyzwania. Dokumenty powinny pomóc innym zainteresowanym stronom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z oceną NVH pojazdów elektrycznych. Dwa wiodące ośrodki edukacyjne i badawcze oraz stowarzyszenie organizacji badawczych i rozwojowych w dziedzinie motoryzacji pomogły w opracowaniu i promocji badań, wiedzy i zastosowania analizy NVH i technik konstrukcyjnych w przemyśle UE. Odbyło się również publiczne szkolenie techniczne. Kilku znanych na całym świecie ekspertów z dziedziny wibroakustyki wypowiadało się na temat aktualnych wyzwań związanych z analizą NVH przyszłych rozwiązań transportowych obejmujących LWD i elektryczne układy napędowe. Praca zespołowa uczestników projektu ELIQUID reprezentujących uczelnie i przemysł wypełni lukę w rozwoju technologii samochodów elektrycznych, co przyniesie duże korzyści dla gospodarki i obywateli UE.

Słowa kluczowe

Pojazdy elektryczne, hałas, drgania i komfort jazdy, lekka konstrukcja, hybrydyzacja/elektryfikacja, ELIQUID

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania