Skip to main content

EUropean TRanslational training for Autoimmunity & Immune manipulation Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska sieć współpracy w zakresie chorób zapalnych

Choroby zapalne wywołane przez zaburzenia układu odpornościowego (IMID) dotykają około 5–8% populacji. Poznanie czynników wyzwalających patogenezę o charakterze zapalnym może pomóc w opracowaniu nowych metod terapeutycznych.

Badania podstawowe
Zdrowie

Choroby z grupy IMID, takie jak młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (JIA), to choroby przewlekłe, które rozwijają się w dzieciństwie i powodują duże problemy zdrowotne oraz długotrwałą niepełnosprawność. Obecnie brakuje bezpiecznego i taniego leku na JIA oraz inne młodzieńcze choroby IMID, a żadna z dopuszczonych terapii nie nadaje się do stosowania u dzieci. Dzieci cierpiące na te choroby wymagają długotrwałego leczenia, które wiąże się ze znaczącymi skutkami ubocznymi. Pilnie potrzebne są udoskonalona diagnostyka, opracowanie narzędzi do prognozowania skuteczności leczenia oraz zastosowanie nowatorskich metod terapeutycznych. W tym celu powstała unijna inicjatywa EUTRAIN zrzeszająca czołowych ekspertów w dziedzinie badań nad JIA. Działania koncentrowały się na JIA, ponieważ choroba ta obejmuje różne, dobrze zdefiniowane podgrupy charakteryzujące się różną patogenezą immunologiczną. Wyniki mogą przynieść korzyści również w przypadku innych chorób IMID. W ramach projektu prowadzone były szkolenia młodych naukowców celem kontynuacji badań nad IMID, co przyczyni się do opracowania innowacyjnych podejść do diagnozowania i leczenia chorób IMID. Program edukacyjny projektu był koordynowany przez Eureka Institute for Translational Medicine. Szkolenie naukowców uczestniczących w tym programie koncentrowało się na medycynie translacyjnej, doradztwie zawodowym i rozwijaniu umiejętności uzupełniających, takich jak komunikacja sieciowa, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Partnerzy projektu EUTRAIN oferowali również dodatkowe kursy, między innymi warsztaty dotyczące obrazowania (ang. mouse imaging) i szkolenie medyczne (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej, obejmujące wprowadzenie do medycyny translacyjnej. Z perspektywy naukowej osiągnięto przełomowe rezultaty w zakresie identyfikacji nowych metod pobudzenia tolerancji immunologicznej. Metodologia dotyczyła przede wszystkim komórkowej i molekularnej manipulacji limfocytów T regulatorowych. Naukowcy z EUTRAIN połączyli wiedzę na temat immunologii z najnowszymi technikami obrazowania, a kliniczne badania kohortowe stanowiły podstawę do identyfikacji biomarkerów IMID. Ponadto zespół EUTRAIN stworzył algorytm obliczeniowy do wykorzystania w nowych narzędziach obrazowania. W ramach inicjatywy EUTRAIN oferowano program naukowo-szkoleniowy w dziedzinie medycyny translacyjnej związany z chorobami IMID, który zaowocował ważnymi osiągnięciami naukowymi. Stworzony program edukacyjny ułatwi prowadzenie ciągłych badań w dziedzinie chorób IMID przez odpowiednio przeszkolonych badaczy. To z kolei umożliwi opracowanie innowacyjnych, nowych metod diagnozowania i leczenia.

Słowa kluczowe

Choroby zapalne wywołane przez zaburzenia układu odpornościowego, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, EUTRAIN, tolerancja, limfocyty T regulatorowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania