European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Consumer-safe and thermally-stable bioplastic formulation with controlled biodegradation properties for agricultural and horticultural accessories

Article Category

Article available in the following languages:

Biodegradowalne tworzywa dla europejskiego rolnictwa

Aby ograniczyć ilość odpadów plastikowych w UE, naukowcy opracowali bioplastik, który jest w 70% biodegradowalny.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Każdego roku unijne rolnictwo i ogrodnictwo wytwarza 1200 ton odpadów plastikowych, z czego blisko 30% pochodzi z siatek, uchwytów, doniczek i tacek. Te niebiodegradowalne tworzywa wytwarzane z pochodnych ropy naftowej są wyrzucane na wysypiska po każdych zbiorach i mogą poważnie zanieczyszczać środowisko. Ponieważ aktualnie używane biodegradowalne tworzywa sztuczne nie nadają się do stosowania w rolnictwie, uczestnicy projektu DEGRICOL (Consumer-safe and thermally-stable bioplastic formulation with controlled biodegradation properties for agricultural and horticultural accessories), finansowanego ze środków UE, postanowili opracować niedrogie, bezpieczne dla konsumentów biodegradowalne akcesoria dla branży rolniczej i ogrodniczej. W projekcie DEGRICOL wykorzystano biodegradowalne, formowalne tworzywa otrzymane z materiałów odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana, do produkcji doniczek, uchwytów i siatek. Uczeni zastosowali w tworzywach także naturalne dodatki, na przykład ligninę pochodzącą z odpadów rolniczych czy kwas humusowy otrzymany z kompostu, aby poprawić ich biodegradowalność. Po wybraniu odpowiednich mieszanek tworzyw uczeni zbadali stabilność materiałów przy różnym pH, temperaturze, promieniowaniu ultrafioletowym i naprężeniach, a także właściwości degradacji pod ziemią. Badacze zadbali także o to, by z plastikowych pojemników nie przedostawały się do roślin spożywczych żadne związki toksyczne. W projekcie DEGRICOL wykazano, że surfaktanty kontrolujące rozkład nie wpływają na właściwości mechaniczne związku. Wobec pierwotnego celu zakładającego, że produkt będzie w 100% oparty na składnikach biologicznych uczonym udało się osiągnąć wartość od 60 do 70%, maksimum tego, na co pozwala formowanie wtryskowo-tłoczne. Dzięki stworzeniu całkowicie naturalnych i biodegradowalnych bioplastików projekt DEGRICOL umożliwi europejskiemu rolnictwu i ogrodnictwu skorzystanie z konkurencyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, zastępujących aktualnie stosowane produkty plastikowe. Ponadto bezpieczne dla konsumentów tworzywa DEGRICOL pomogą europejskiemu sektorowi bioplastiku skutecznie konkurować z produktami opartymi na ropie naftowej.

Słowa kluczowe

Biodegradowalne, odpady plastikowe, bioplastik, rolnictwo, ogrodnictwo, DEGRICOL

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania