Skip to main content

Stress cascades and Alzheimer's disease

Article Category

Article available in the folowing languages:

Potencjalne leczenie profilaktyczne choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to postępujące, nieodwracalne i wyniszczające schorzenie. Nowe dane uzyskane podczas badań na myszach sugerują, że krótkotrwałe podawanie doustne agonisty otrzymanego z mózgu czynnika neurotroficznego asymptomatycznym pacjentom z grupy ryzyka może opóźniać lub zapobiegać progresji choroby Alzheimera.

Zdrowie

AD powoli upośledza pamięć, sprawność intelektualną, a w końcu zdolność wykonywania codziennych czynności. Według aktualnych szacunków amerykańskiego National Institute of Aging choroba Alzheimera może stanowić trzecią najczęstszą przyczynę zgonów po chorobach serca i raku, szczególnie wśród osób starszych. Coraz więcej danych wskazuje na zależności między przewlekłym stresem, depresją, deficytami poznawczymi a chorobą Alzheimera. W ramach projektu STRESSAMYLOIDCASCADE (Stress cascades and Alzheimer's disease), finansowanego ze środków UE, naukowcy podjęli się określenia tych zależności oraz znalezienia metod profilaktyki. Zespół skupił się na ostatnich informacjach sugerujących, że neurotrofiny mogą zmniejszać neuropatologiczne i poznawcze następstwa stresu u myszy. Naukowcy sprawdzili hipotezę, zgodnie z którą wzmocnienie neurotroficznej aktywności mózgu może zapobiegać lub odwracać uszkodzenia neurodegeneracyjne i poznawcze związane z chorobą. Myszy ArcAbeta służą za model zwierzęcy choroby Alzheimera. Myszy te wytwarzają nadmierne ilości prekursora białka amyloidowego (APP), którego podział skutkuje produkcją peptydu nazywanego beta-amyloidem (Abeta), odgrywającego istotną rolę w chorobie Alzheimera. Abeta jest głównym składnikiem płytek charakterystycznych dla choroby Alzheimera. Zespół posłużyły się myszami ArcAbeta do zbadania działania pewnej małej cząsteczki (7,8-DHF), której działanie jest analogiczne do działania neurotrofiny w mózgu. Młodym myszom (asymptomatycznym) podawano doustnie 7,8-DHF i badano ich wyniki po 5 miesiącach, kiedy to nieleczone myszy ArcAbeta wykazywały wyraźne pogorszenie zdolności poznawczych. Leczenie 7,8-DHF zapobiegało rozwojowi związanych z wiekiem zaburzeń pamięci przestrzennej. Powodowało też obniżenie poziomu Abeta w powiązanych z chorobą Alzheimera obszarach mózgu (hipokamp, kora). Dalsze analizy wskazują, że zmniejszenie poziomu Abeta ma związek z obniżeniem regulacji enzymu wytwarzającego Abeta z APP poprzez 7,8-DHF. To pierwszy znany dowód na to, że przejściowe, ustrojowe leczenie farmakologiczne, podawane przed pojawieniem się objawów przypominających chorobę Alzheimera, może zapobiegać i hamować rozwój powiązanych z wiekiem zaburzeń poznawczych w laboratoryjnym modelu tej choroby. Ponadto, późniejsza interwencja przy pomocy testowego leku 7,8-DHF, już po pojawieniu się zaburzeń poznawczych, powodowała cofnięcie się zmian behawioralnych. W ramach projektu STRESSAMYLOIDCASCADE uzyskano mocne dowody przemawiające za tym, że cząsteczki neurotroficzne mogą potencjalnie zapobiegać i leczyć chorobę Alzheimera.

Słowa kluczowe

Choroba Alzheimera, czynnik wzrostu, neurotroficzne, neurodegeneracyjne, 7,8-DHF

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania