Skip to main content

Viability verification and market launch preparations for outdoor electronic message board displays

Article Category

Article available in the folowing languages:

Na fali zasilanych energią słoneczną znaków elektronicznych

Zewnętrzne znaki elektroniczne i tablice informacyjne (OEMB), zasilane energią słoneczną, to znakomity przykład ekologicznych wyświetlaczy reklamowych, stanowiący atrakcyjną alternatywę dla popularnych obecnie billboardów opartych na diodach LED. Wykorzystując sukces pewnego unijnego projektu, europejskie firmy pomogły w komercjalizacji tej wysoce zrównoważonej technologii i wywarły długotrwały wpływ na gospodarkę UE.

Energia

Wielkopowierzchniowego modułu wyświetlaczy z bezprzewodowymi łączami danych i panelami słonecznymi, opracowanego w ramach wcześniejszego projektu E-SIGNAGE, nie można było wprowadzić na rynek bez przeprowadzania szeroko zakrojonych analiz. W tym kontekście w ramach projektu E-SIGNAGE-D (Viability verification and market launch preparations for outdoor electronic message board displays), finansowanego ze środków UE, badany był potencjał komercyjny modułu OEMB. Celem było skrócenie czasu wprowadzenia systemu na rynek. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych analiz rynkowych partnerzy projektu sprawdzili potencjał zasilanych energią słoneczną OEMB w kontekście trzech docelowych zastosowań: tablicy wyświetlającej informacje dla pasażerów w czasie rzeczywistym, elektronicznych plakietek pułkowych oraz znaku ograniczenia prędkości o zmiennej treści. Nowe wyświetlacze elektroniczne, generujące obrazy przypominające grafikę lub tekst na papierze, wykorzystują technologię GSM do komunikacji bezprzewodowej. Technologia ta wykorzystuje e-papier typu "twist-ball" w połączeniu z nanomateriałami węglowymi opracowanymi przez partnerów projektu. E-papier wykorzystywany jest w aktywnych przednich płaszczyznach zewnętrznych wyświetlaczy, natomiast elektronika zastosowana w przednich i tylnych warstwach opiera się na nanorurkach i nanopączkach węglowych. Nanomateriały węglowe okazały się solidne i elastyczne, mają niską oporność elektryczną i wyjątkowe właściwości optyczne, takie jak wysoka przezroczystość, a ponadto cechują się małym zamgleniem, neutralnością koloru i doskonałym współczynnikiem załamania światła. Według szacunków rynek systemów informacji pasażerskiej powinien osiągnąć w 2019 r. wartość 18,2 mld euro, a wartość rynku znaków drogowych ograniczenia prędkości o zmiennej treści wynosi obecnie 5,5 mld euro. Wielkość tych liczb odzwierciedla znaczenie badań przeprowadzonych w projekcie E-SIGNAGE-D, dając partnerom projektu podstawy do opracowania innowacyjnych urządzeń, które spełnią wymagania klientów i użytkowników.

Słowa kluczowe

Zasilane energią słoneczną, znaki elektroniczne, tablica informacyjna, moduł wyświetlacza, E-SIGNAGE-D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania